Skandinavijos istorija lietuvių periodikoje 1918-1940 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skandinavijos istorija lietuvių periodikoje 1918-1940 metais
Keywords:
LT
Danija; Lietuvių spauda; Norvegija; Skandinavija; Skandinavijos istorija; Švedija; Švedija, Danija Norvegija, periodinė spauda.
EN
Denmark; History of Scandinavia; Lithuanian newspaper; Norway; Scandinavia; Sweden, Denmark, Norway, periodicals; Sweeden.
Summary / Abstract:

LTTarpukario Lietuvai Skandinavijos šalys (Švedija, Danija, Norvegija, Islandija) buvo politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo pavyzdys. Natūralu, kad šių šalių istorija buvo domimasi, ji aptarinėta lietuvių periodikoje. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti: 1) kiek straipsnių skirta kiekvienos Skandinavijos valstybės istorijai, 2) kokio amžiaus istorija vyravo periodikoje, 3) kiek ir kokiai istorijos sričiai buvo skirta daugiausiai dėmesio, 4) kokiais metais ir kokios Skandinavijos valstybės istorijai buvo teikiamas prioritetas. Remiamasi 60-tyje tarpukario lietuvių periodinių leidinių esančiais straipsniais. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad Skandinavijos istorijai arba bendrai informacijai apie šias valstybes buvo skirti 464 straipsniai bei informaciniai pranešimai. Daugiausia rašyta apie Švedijos istoriją, kadangi ši šalis anksti pripažino Lietuvos nepriklausomybę ir pasižymėjo stipresne nei kitos Skandinavijos šalys ekonomine bei politine padėtimi. Daugumoje publikacijų skandinavų istorija apžvelgiama Lietuvos istorijos kontekste. Rašyta apie kovas su normanais Pabaltijyje IX–XI a., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykius su Ryga, Kėdainių uniją. Visgi prioritetas teiktas XX a. Skandinavijos istorijai, kadangi siekta ją pasitelkti Lietuvos vyriausybės politinei, kultūrinei ar ekonominei orientacijai pagrįsti. Kultūrinių santykių plėtojimo politika lėmė, jog daugiausia dėmesio susilaukė rašiniai apie kultūros, švietimo bei mokslo istoriją. Domėjimosi Skandinavijos šalių istorija aktyvumo kaitą galima tiesiogiai sieti su diplomatinių santykių aktyvumo kaita.

ENScandinavian countries (Sweden, Denmark, Norway, Iceland) were examples of political, economic and cultural life for the interwar Lithuania. Therefore, it is natural that the history of these countries was of interest, it was discussed in the Lithuanian periodicals. The article aims to find out: 1) how many articles were devoted to the history of each of the Scandinavian country, 2) from which century the stories dominated, 3) how much and for which historical spheres was given the most attention 4) in what year and what kind of history of a Scandinavian state has been given priority. The article is based on the articles in the 60th interwar Lithuanian periodicals. The research revealed that 464 articles and newsletters were devoted to Scandinavian history or general information about these countries. Most of the information was about the history of Sweden because this country acknowledged Lithuania's independence early and had a better economic and political situation than other Scandinavian countries. Scandinavian history is discussed in most publications in the context of Lithuanian history. There is information about the battles with Normans in the Baltic region in the 9th-11th centuries, the relations of the Grand Duchy of Lithuania with Riga, the Kėdainiai union. However, the priority is for the 20th century history of Scandinavia because there was a try to use it for the justification of Lithuania's political, cultural and economic orientation. The politics of developing cultural relations led to most of the attention going towards works about the history of culture, education and science. The change in the interest in the history of Scandinavian countries can be directly related to the change in activeness of diplomatic relations.

ISBN:
995560123X
Related Publications:
Lietuvos konsulatai Danijoje 1924-1940 metais / Sandra Grigaravičiūtė. Istorija. 2006, Nr. 63, p. 14-25.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58162
Updated:
2017-09-30 22:44:59
Metrics:
Views: 55
Export: