Lietuvos ir Čekoslovakijos konsuliniai ryšiai 1921-1940 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Čekoslovakijos konsuliniai ryšiai 1921-1940 metais
Alternative Title:
Diplomatic relations between Lithuania and Czechia in 1921-1940
In the Journal:
Lietuva ir Čekija. 2004, Nr. 5/7, p. 139-173
Keywords:
LT
1921-1940; Diplomatija; Diplomatiniai santykiai; Garbės konsulas; Konsulatas; Konsuliniai ryšiai; Lietuvos ir Čekoslovakijos santykiai; Tarpukaris; Čekoslovakija.
EN
1921-1940; Consular relations; Consulate; Czechoslovakia; Diplomacy; Diplomatic Relations; Honorary consul; Interwar period; Lithuanian-Czechoslovak relations.
Summary / Abstract:

LTTiriant Lietuvos konsulinio tinklo kūrimąsi Skandinavijoje 1919–1940 m. atrasta dokumentų, susijusių su kitų valstybių konsulatų veikla. Esama ir dokumentų, atspindinčių Čekoslovakijos ir Lietuvos konsulinius ryšius. Turima medžiaga suteikia perspektyvą gilesniems abiejų valstybių konsulinių ryšių tyrimams ir leidžia kelti trejopą tikslą: 1) išsiaiškinti, kaip vyko Lietuvos konsulatų tinklo kūrimas Čekoslovakijoje ir kaip šis tinklas plėtojosi 1927–1940 m., 2) išsiaiškinti, kokią vietą Lietuvos konsulinėje sistemoje užėmė Lietuvos konsulatai Čekoslovakijoje, 3) apžvelgti Čekoslovakijos garbės ir karjeros konsulatų kūrimąsi ir veiklos Lietuvoje kryptis, lyginant su kitų užsienio valstybių konsulatų Lietuvoje veikla 1921–1939 m. Atlikus tyrimą galima konstatuoti, kad Lietuvos konsulatų tinklo kūrimą ir plėtrą Čekoslovakijoje lėmė ekonominiai motyvai. Lietuvos konsulinėje sistemoje konsulatai Čekoslovakijoje 1938 m. užėmė ketvirtąją vietą. Tai rodo jų svarbą Lietuvai plėtojant ekonominius ryšius su šia šalimi. Tuo tarpu Čekoslovakijos konsulatas Kaune 1921–1928 m. ekonominiams ryšiams neteikė tokios didelės reikšmės ir labiau rūpinosi situacijos Lietuvoje stebėjimu ir savo vyriausybės informavimu. 1929–1930 m. buvo itin sparčiai plečiamas Lietuvos garbės konsulatų tinklas užsienyje. Tokie konsulatai veikė ir Čekoslovakijoje (generalinis garbės konsulatas Prahoje ir garbės konsulatas Brno). Tuo tarpu Čekoslovakija savo garbės konsulatą įkūrė Lietuvos mieste Klaipėdoje. Šis konsulatas 1925–1939 m. prisidėjo prie abiejų šalių prekybinių mainų intensyvinimo.

ENDuring the investigation of the Lithuanian Consular Network in Scandinavia in 1919-1940, documents were found related to the activities of other consulates. There are also documents reflecting consular relations between Czechoslovakia and Lithuania. The available material provides a perspective for deeper studies regarding the consular relations between the two countries and allows to establish a threefold goal: 1) to find out how the establishment of the network of Lithuanian consulates in Czechoslovakia took place and how this network evolved from 1927 to 1940; 2) to find out what place the Lithuanian consulates in Czechoslovakia took in the Lithuanian consular system; 3) to review the establishment of the Honorary and Career Consulates of Czechoslovakia and the directions of its activities in Lithuania in comparison with the activities of other foreign consulates in Lithuania in 1921-1939. The study shows that the establishment and development of the network of Lithuanian consulates in Czechoslovakia was driven by economic motives. In the consular system of Lithuania, consulates in Czechoslovakia took the fourth place in 1938. This indicates their importance for Lithuania in developing economic ties with this country. Meanwhile, the Czechoslovak Consulate in Kaunas in 1921-1928 did not attach great significance to the economic ties and cared more about observing the situation in Lithuania and informing the government. In 1929-1930, the network of Honorary Consulates of Lithuania in foreign countries is being expanded very rapidly. Such consulates also operated in Czechoslovakia (General Honorary Consulate in Prague and the Honorary Consulate in Brno). Meanwhile, Czechoslovakia established its honorary consulate in Lithuania, in the city of Klaipėda. In 1925-1939, this consulate contributed to the intensification of trade between the two countries.

ISSN:
1648-3944
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37183
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 53
Export: