Lietuvos garbės konsulatai Norvegijoje 1926-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos garbės konsulatai Norvegijoje 1926-1940 metais
In the Journal:
Istorija . 2004, Nr. 61, p. 24-37
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
1926-1940; Diplomatinė atstovybė; Ernestas Galvanauskas; Garbės konsulatas; Ignas Šeinius; Jurgis Savickis; Konsulatas; Lietuvos generalinis konsulatas Norvegijoje tarpukariu; Lietuvos ir Norvegijos santykiai; Martynas Yčas
EN
1926-1940; Consulate; Diplomatic mission; Ernestas Galvanauskas; Honorary Consulate; Ignas Šeinius; Jurgis Savickis; Lithuanian Consulate General of Norway in the interwar period; Lithuanian-Norway relations; Martynas Yčas
Summary / Abstract:

LTApžvelgus Lietuvos garbės konsulatų tinklo Norvegijoje kūrimąsi ir darbą 1925-1940 m., išryškėjo trys kūrimosi bei plėtros etapai: 1926 m., 1930-1931 m. ir 1937 m. Lietuvos garbės konsulatai Norvegijoje buvo steigiami vadovaujantis įvairiais motyvais: 1926 m. - siekiu gauti moralinę ir politinę norvegų paramą sprendžiant Lietuvai kylančias problemas dėl Vilniaus ir Klaipėdos bei noru skatinti Lietuvos grūdų eksportą į Norvegiją, 1931 m. - turėti "patyrusių ir įtakingų komercinių bendradarbių" ir per juos propaguoti Lietuvos kultūrą Norvegijoje, 1937 m. - siekta maksimaliai padidinti Lietuvos žemės ūkio produktų eksportą, plėsti prekybos laivyną bei, pasinaudojant garbės konsulų įtaka ir ryšiais, atremti intensyvėjančią antilietuvišką propagandą norvegų žiniasklaidoje. Lietuvos garbės konsulatai Norvegijoje suvaidino svarbų vaidmenį ginant Klaipėdos ir Vilniaus reikalus spaudoje bei atitinkamose institucijose, atremiant priešišką vokiečių propagandą 1935 m. Kauno bylos metu ir 1937-1940 m. vykusią lenkų antilietuvišką propagandą skandinavų žiniasklaidoje. Didelę reikšmę Lietuvos generalinis garbės konsulatas Osle turėjo intensyvinant Lietuvos ir Norvegijos ekonominius mainus bei kuriant Lietuvos prekybos laivyną. Garbės konsulų vykdyta lietuvių kultūros propaganda bei nuolat skatinti intelektualiniai, meniniai, sporto mainai ir turizmas neabejotinai prisidėjo prie Lietuvos ir Norvegijos dvišalių ryšių stiprinimo.

ENThe article deals with the following issues: to define stages in establishing and developing Lithuania’s Honour Consulate network in Norway, to investigate the motives and circumstances for the establishment of the General Honour Consulate in Oslo, Vice-consulate in Oslo, Consulates in Oslo and Bergen and to sequentially disclose the activities of these Consulates in political, cultural, and economic spheres in 1926-1940. The formation, functioning and development of Lithuania’s Honour Consulates in 1925-1940 can be divided into three stages: 1926, 1930-1931, and 1937. In 1926 the major goal was to get moral and political support in solving Lithuania’s problems concerning Vilnius and Klaipėda regions and to stimulate grain export to Norway. In 1930-1931 the major aim was to gain experienced and influential partners and through them disseminate Lithuanian culture in Norway. In 1937 the Consulates’ priorities were to increase agricultural production export, to develop commercial fleet, and to hold off anti-Lithuanian tendencies in the Norwegian mass media. [From the publication]

ISSN:
1392-0456
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20434
Updated:
2018-12-17 11:24:22
Metrics:
Views: 21    Downloads: 11
Export: