Socialinės saugos pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės saugos pagrindai
Alternative Title:
Fundamentals of Social Security
Publication Data:
Vilnius : MRU Leidybos centras, 2005.
Pages:
223 p
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje „Socialinės saugos pagrindai: vadovėlis“ aptariami bendri socialinės saugos pagrindų bruožai, būdingi socialinei saugai kaip mokslui. Akcentuojama, kad įvairių valstybinių socialinės saugos modeliai negali būti mechaniškai taikomi kitoms šalims, nes jos skiriasi demografiniu, ekonominiu, politiniu ir kitais požymiais. Pateikiami valstybinio socialinio draudimo, valstybinių pensijų, šalpos pensijų skyrimo ypatumai Lietuvoje. Nagrinėjama nedarbo, sveikatos teisinio reglamentavimo, valstybės paramos šeimai problema. Analizuojamos socialinės grupės, turinčios teisę gauti valstybines pensijas, nurodoma tų pensijų skyrimo ir išmokėjimo tvarka, pagrindžiamas, remiantis socialinės saugos teise, tų pensijų skyrimo logiškumas, atsižvelgiant į valstybės istorinę praeitį (okupacija, kovinė ir intelektualinė rezistencija, trėmimas ir t.t.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinė apsauga; Socialinės apsaugos teisė; Social security; Law of social security.

ENThe monograph “Fundamentals of Social Security: Handbook” discusses general elements of the fundamentals of social security, typical of social security as a science. It is emphasised that social security models of different states cannot be mechanically applied to other countries due to their demographic, economic, political and other characteristics. An overview of the specifics of state social security, national pensions, social welfare pensions is provided and the problems of unemployment, legal regulation of health, state support to the family are analysed. Analysis is provided of social groups entitled to receive national pensions, the procedure of granting and paying such pensions, the logics of granting such pensions is explained according to social security law and in the light of the historical past of the State (occupation, combatant and intellectual resistance, exile, etc).

ISBN:
9955563753
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2461
Updated:
2023-09-01 17:47:24
Metrics:
Views: 52    Downloads: 10
Export: