Gyvybės draudimo paslaugų verslas ir jo raidos Lietuvoje apraiškos ir tendencijos : teoriniai ir praktiniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvybės draudimo paslaugų verslas ir jo raidos Lietuvoje apraiškos ir tendencijos: teoriniai ir praktiniai aspektai
Alternative Title:
Life assurance business and its development tendencies and manifestations in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011.
Pages:
574 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Gyvybės draudimo paslaugų verslo kilmė, raida ir ypatybės — Gyvybės draudimo paslaugų verslo ištakos ir raidos etapai pasaulio kontekste — Apdraudžiamos gyvybės draudimu rizikos samprata ir rūšys — Gyvybės draudimo paslaugų verslo prigimtis, savybės ir skiriamieji požymiai — Gyvybės draudimo paslaugų esmė ir klasifikavimo variacijos — Gyvybės draudimo paslaugų samprata, socialinė ir ekonominė bei funkcinė paskirtis — Gyvybės draudimo paslaugų klasifikavimo būtinumas ir įvairovė — Gyvybės draudimo paslaugų verslo raidos Lietuvoje aplinkybės ir tendencijos — Gyvybės draudimo paslaugų verslo užuomazgos Lietuvos teritorijoje ir jo plėtojimas tarpukariu — Gyvybės draudimo paslaugų verslo raidos po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo savitumas ir tendencijos — Gyvybės draudimo paslaugų rinka ir joje slypinčių ekonominių reiškinių bei vykstančių procesų tyrimo ir vertinimo rezultatai — Gyvybės draudimo paslaugų rinkos esmė, struktūra ir ypatumai — Gyvybės draudimo paslaugų paklausos ir pasiūlos teorinis interpretavimas — Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkos dalyviai, struktūra, koncentracija ir konkurencingumas — Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkos dydis ir potencialas — Teoriniai draudėjų elgsenos tyrimo aspektai ir jos apraiškos Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkoje — Teoriniai metodologiniai draudėjų lojalumo ir jo ugdymo aspektai — Nepriklausomi draudimo tarpininkai ir jų veikla Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkoje — Teorinės ir praktinės bankų ir gyvybės draudimo bendrovių bendradarbiavimo problemos — Globalizacijos ir integracijos poveikis Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkai — Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkos SSGG (silpnybių, stiprybių, grėsmių ir galimybių) įvertinimas — Esminiai gyvybės draudimo paslaugų produktų teoriniai ir praktiniai klausimai —Gyvybės draudimo paslaugų produkto samprata ir plėtojimo strategijos — Gyvybės draudimo paslaugų produktų kokybė — Lietuvos draudimo bendrovių siūlomi gyvybės draudimo paslaugų produktai ir struktūriniai jų pokyčiai — Gyvybės draudimo paslaugų produktų kainodaros teoriniai aspektai — Gyvybės draudimo paslaugų produkto kainos esmė ir struktūra — Gyvybės draudimo paslaugų kainodaros metodika ir jos savitumas — Perdraudimo veikla ir jos būklė Lietuvos gyvybės draudimo bendrovėse — Perdraudimo veiklos esmė ir funkcinė paskirtis — Perdraudimo ypatumai gyvybės draudimo bendrovėse — Perdraudimo (persidraudimo) veiklos Lietuvos gyvybės draudimo bendrovėse organizaciniai aspektai ir mastas — Gyvybės draudimo bendrovių investicinė veikla — Gyvybės draudimo bendrovių investicinės veiklos teoriniai aspektai — Lietuvos gyvybės draudimo bendrovių investicinės veiklos priežiūra, būklė ir plėtojimo tendencijos — Privatūs pensijų fondai ir pensijų kaupimo Lietuvoje rezultatų bei patirties įvertinimas — Privačių pensijų fondų ištakos ir jų veikimo Lietuvoje prielaidos bei ypatumai — Pensijų anuitetų esmė, rūšys ir jų pardavimo Lietuvoje organizaciniai aspektai — Pensijų kaupimo privačiuose antros pakopos fonduose rezultatų interpretavimas — Pensijų kaupimo Lietuvos gyvybės draudimo bendrovėse patirties apibendrinimas — Papildomo savanoriško pensijų kaupimo trečios pakopos pensijų fonduose rezultatų apžvalga — Baigiamasis žodis — Literatūra — Review — Summary.
Keywords:
LT
Paslaugos; Paslaugų verslas; Gyvybės draudimas; Draudimo bendrovės; Pensijų fondai.
EN
Lithuania; Services; Services business; Life insurance; Insurance companies; Pension funds.
Reviews:
Recenzija leidinyje Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. 2011, Nr. 5 (29), p. 231-235
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pirmą kartą Lietuvos mokslinėje ekonomikos ir vadybos literatūroje suformuluotos pamatinės teorinės gyvybės draudimo paslaugų verslo tyrimo koncepcijos idėjos ir egzistenciniai teiginiai. Pateiktas santykinai naujas požiūris į gyvybės draudimą kaip specifinį paslaugų verslą, šiuolaikines jo raidos tendencijas ir besirutuliojančias jo ekonominio bei socialinio turinio formas. Monografijoje išplėstas ir patikslintas teorinis gyvybės draudimo paslaugų verslo turinio, taip pat kitų pagrindinių sąvokų, kurios vartojamos šio verslo praktinėje organizacinėje veikloje, sampratos suvokimas. Taip pat analizuojama ir vertinama Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkos struktūra, kokybiniai ir kiekybiniai jos parametrai bei joje slypinčių ekonominių reiškinių ir procesų savitumas. Be to, nagrinėjama: gyvybės draudimo paslaugų produktų teoriniai ir praktiniai bei svarbiausi teoriniai metodologiniai draudimo paslaugų produktų kainodaros klausimai; perdraudimo (persidraudimo) veiklos ir jos plėtojimo Lietuvos gyvybės draudimo bendrovėse aspektai; gyvybės draudimo bendrovių investicinės veiklos ir privačių pensijų fondų bei pensijų kaupimo gyvybės draudimo bendrovėse patirties rezultatai ir problemos.

ENThe monograph formulates the underlying theoretical ideas of the concept of the research of life insurance services business and existential statements for the first time in Lithuanian academic literature on economics and management. It presents a relatively new approach to life insurance as a specific services business, its current evolution trends and developing forms of its economic and social content. The study expands and specifies the theoretical perception of the concept of the content of life insurance services business as well as other key notions used in the practical organisational activities of this business. It also analyses and evaluates the structure of the Lithuanian life insurance services market, qualitative and quantitative parameters and distinct economic phenomena and processes. The following aspects are also touched upon: theoretical and practical issues of life insurance services products and the key theoretical methodological issues of insurance services product price formation; reinsurance and its development in Lithuanian life insurance companies; results and problems of life insurance company investment activities and private pension funds as well as pension accumulation in life insurance companies.

ISBN:
9789955634331
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35883
Updated:
2021-03-09 21:32:36
Metrics:
Views: 23
Export: