Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis : tarp dvasinio pašaukimo ir politikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis: tarp dvasinio pašaukimo ir politikos
Alternative Title:
Bishop of Vilnius Jurgis Matulaitis: between the spiritual duties and the challenges of politics
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2010, 63, p. 174-182
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jurgis Matulaitis; Nacionaliniai klausimai; Pašaukimas; Politika; Vilnius; Jurgis Matulaitis; National questions; Policy; Politics; Vilnius; Vocation.
Keywords:
LT
Jurgis Matulaitis; Nacionaliniai klausimai; Pašaukimas; Politika.
EN
National questions; Policy; Politics; Vocation.
Summary / Abstract:

LTXX a. pradžia Lietuvoje buvo didelių politinių pokyčių metas. Greta Lietuvos valstybingumo atkūrimo vyko ir skaudžios permainos: Seinų – Suvalkų krašto praradimas, o kiek vėliau ir sostinės Vilniaus bei jo krašto okupacija, kai kaimynė Lenkija pasikėsino į suverenios valstybės teritoriją. Vilnius tapo skaudžia Lietuvos problema. Čia buvo itin sudėtinga vykdyti bet kokią lietuvišką veiklą. Polonizacijos procesas kartais pasireikšdavo net ir bažnytinėse institucijose. Lietuvis Jurgis Matulaitis, paskirtas Vilniaus vyskupu, turėjo rinktis tarp savo vyskupiško pašaukimo ir politinio pragmatizmo. Laikytis teisingumo principo arba tapti politinių intrigų įrankiu – tokią dilemą padiktavo gyvenimas. Sudėtingas ir nelengvas marijonų kongregacijos atkūrėjo J. Matulaičio gyvenimo laikotarpis Vilniuje labiausiai išryškino jo asmenybės brandą. [Iš leidinio]

ENThe beginning of twentieth century was marked with big political changes in Lithuania. Lithuania gained freedom, but difficult loses also followed: the loosing of Seinai – Suvalkai region and later neighboring Poland’s invasion of an independent country and occupying the nation‘s capital of Vilnius and its region. Vilnius became a painful problem of Lithuanian nation. Any Lithuanian activity became a big issue in Vilnius at that time. In some cases the efforts to make the region Polish took place even in Church institutions. When Jurgis Matulaitis, who was Lithuanian, was installed as bishop of Vilnius he had to choose between his pastoral care of the people and political pragmatism. The life presented a difficult dilemma: to hold on to the principals of justice or to become the instrument of political intrigues. The ministry of J. Matulaitis in Vilnius revealed his spiritual maturity in the midst of the most difficult political events. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27178
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: