Encouraging responsibility of teenage girls in online social networks through changes in the activities of children's day centre specialists

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Encouraging responsibility of teenage girls in online social networks through changes in the activities of children's day centre specialists
Alternative Title:
Vaikų dienos centro specialistų veiklos pokyčiai, siekiant paauglių mergaičių atsakingumo interneto socialiniuose tinkluose
In the Journal:
Pedagogika. 2021, 143, 3, p. 157-175
Keywords:
LT
Internetas / Internet; Jaunimas / Youth; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje socialines rizikas patiriančių šeimų vaikai, stokojantys palaikymo ir ugdymo, gali gauti pagalbą Vaikų dienos centruose (VDC). Socialiniai darbuotojai ir socialiniai pedagogai teikia vaikams socialines paslaugas, organizuoja ugdymą. Viena veiklos sričių yra paauglių veikimo interneto socialiniuose tinkluose problemų identifikavimas, elgesio stebėjimas, jo koregavimas, pagalba, formuojantis atsakingo elgesio virtualioje erdvėje modelį. Tyrimo tikslas – suprasti VDC specialistų veiklos pokyčius siekiant mergaičių atsakingo veikimo interneto socialiniuose tinkluose. Tyrimu siekiama atskleisti specialistų veiklos pokyčių priežastis; išskirti kontekstinius, įsiterpiančius veiklos pokyčių veiksnius; išryškinti veiksmų strategijas mergaičių atsakingumo IST srityje; identifikuoti veiklos pasekmes. Atliktas kokybinis tyrimas remiasi grindžiamosios teorijos metodologijos A. Strauss, J. Corbin (1990) versija. Tyrime dalyvavo 14 specialistų iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų VDC, turėję darbo su paaugliais IST tema patirties. Tyrimo rezultatai: VDC specialistus keisti veiklą skatina nerimas dėl mergaičių noro pernelyg laisvai, bet neatsakingai veikti IST, centro taisyklių nepaisymas ir kt. Išryškėjo tokie kontekstiniai veiksniai kaip virtualios erdvės prieinamumas paauglėms, skirtingos jų patirtys IST. Paauglių maištavimas, VDC veiklų prioritetų skirtybės, riboti ištekliai išryškėjo kaip įsiterpiančios sąlygos. Specialistai imasi tokių edukacinių veiksmų strategijų: palaiko mergaičių tėvus ir įtraukia juos į VDC gyvenimą, reflektuoja savo veiklą, skatina patirtinį mokymąsi, kūrybiškai atskleidžia paauglėms atsakingų veiksmų IST pasirinkimus/alternatyvas. [Iš leidinio]

ENThe article presents the results of research on the changes in the activities of specialists from the Children’s Day Centre (CDC) in order to achieve the responsibility of teenage girls in online social networks. The qualitative research is based on the methodology of the grounded theory, A. Strauss & J. Corbin (1990) version. The research highlighted the following changes in the activities of professionals: support and involvement of girls’ parents in CDC activities, its activity reflection, creativity in activating girls’ responsible participation in OSN, and lifelong learning. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2021.143.8
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96750
Updated:
2022-08-31 13:50:11
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: