LTSR fotografijos meno draugija - vaizdų gamybos tinklas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LTSR fotografijos meno draugija - vaizdų gamybos tinklas
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011.
Pages:
387 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Fotografija; Medija; Draugija; Lithuania; Photography; Media; Society.
Contents:
Schemų, diagramų ir žemėlapių sąrašas — Pratarmė — Santrumpos — Įvadas — Fotografija kaip medijos dispozityvas: samprata ir metodologija — Medijos samprata — Kompleksiška fotografijos medijos samprata — Dispozityvas: nuo socialinių santykių prie medijų konfigūracijos — Michelio Foucault dispozityvo samprata ir jos plėtotė — Medijos dispozityvo samprata — Medijos dispozityvo modelis — Dispozityvo analizės instrumentalizavimas: metodai — Veikėjo-tinklo teorija kaip tyrimo prieiga — Metodų pasirinkimas ir derinimas — Fotografijos dispozityvo metodologija ir tyrimo medžiaga — Fotografijos dispozityvo sandara ir analizės medžiaga — Interviu metodo taikymas — Fotografija (fotomenas) kaip veikėjas-tinklas — Draugijos įkūrimas ir veikla: nuo konteksto (situacijos) iki tinklo — Technologinis ir organizacinis fotografijos kontekstas XX a. 7-8 dešimtmečiuose — Fotomenas kaip specifinis medijos naudojimo būdas — Fotografija kaip naujoji mediją mene — Fotografijos institucionalizavimas — Fotografijos produkcijos ir sklaidos aparatas (laboratorija) — FMD kaip fotomeno edukacijos ir gamybos laboratorija — Stiliaus ir intencijų sąveika: tarp kolektyviškumo ir individualumo — Lietuvos fotografijos mokyklos samprata — Socialistinis realizmas kaip LFM stiliaus pagrindas — Fotomenininkas kaip intenciją įvaizdinantis veikėjas — Fotomenininko intencijos ir stiliaus sąveika: seminonkonformizmas — Fotomeno diskurso sandara — Metodiniai ir teoriniai leidiniai — Fotomeno vertinimo parametrai — Teminė fotomeno diskurso pluošto struktūra — Diskurso fragmento analizė: stilistiniai poliai — Fotografijos dispozityvas kaip veikėjas-tinklas — Sandara ir galios sąveika — Fotografijos dispozityvo kaip veikėjo-tinklo ypatybės — FMD ir fotografijos veikėjo-tinklo funkcijos — Dispozityvo galia ir pėdsakai po 1989-ųjų —Dispozityvo modelio taikymo ypatumai ir rezultatai — Išvados — Literatūra ir šaltiniai — Pagrindinių sąvokų rodyklė — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Fotografija / Photography; Medijos / Media.
EN
Society.
Other Editions:
Vertimas: Lithuanian SSR Society of art photography (1969-1989) : an image production network. Vilnius : Vilnius academy of art press, 2011. 415 p
Summary / Abstract:

LTTai knyga apie fotografijos galią ir jos suformuotą tinklą kasdienybėje bei mene 1969-1989 m. Lietuvoje. Monografijoje atskleidžiama, kaip xx a. 7 - 9 dešimtmečiuose Lietuvoje susiklostė specifinis medijos naudojimo būdas - fotomenas. Tyrinėjama, kaip fotografija tapo naująja medija mene, kokios ir kodėl fotografijų temos buvo populiariausios, kaip individualios fotomenininkų intencijos sąveikavo su kolektyvinėmis socrealizmo nuostatomis ir kaip fotografijos institucija tapo sėkminga vaizdų gamybos bei sklaidos laboratorija, žinoma visoje Sovietų Sąjungoje ir Vakaruose. LTSR fotografijos meno draugija čia traktuojama kaip laboratorija, konstravusi menines fotografijas ir jų vertinimo kriterijus. Analizei taikant veikėjo-tinklo teoriją, atskleidžiama, kaip darni organizacijos, technologijų, fotomenininkų, idėjų, temų ir taisyklių sąveika suformavo vientisą fotomeno stilių, vadinamą Lietuvos fotografijos mokykla. Holistinis požiūris leidžia suprasti, kodėl iki šiol fotomenas yra sklaidus ir kaip fotografas, laviruodamas tarp pozicijos ir opozicijos, galėjo tapti populiarus. Ši knyga - tai ne tik pasakojimas apie tai, kaip sovietmečiu buvo galima tapti menininku ir žinomu fotografu, kas vyko kasdienybės medijų kultūroje, bet ir įtraukianti nerodytų archyvinių ir žinomų meninių fotografijų bei jų parodų plakatų ekspozicija. Monografija sudomins menotyrininkus, medijų ir komunikacijos teoretikus, filosofus, sociologus, sovietologus, istorikus, fotografus, menininkus ir visus, besidominčius fotografija, meno bei medijų raida Lietuvoje.

ISBN:
9786094470295; 9786094470332
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33387
Updated:
2021-03-29 19:37:30
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: