Proto-Indo-European long vowels and Balto-Slavic accentuation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Proto-Indo-European long vowels and Balto-Slavic accentuation
Alternative Title:
Protoide. Ilgieji balsiai ir baltų bei slavų kalbų kirčiavimas
In the Journal:
Baltistica. 2012, t. 47, Nr. 2, p. 205-247
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Protoide; Ilgieji balsiai; Kirčiavimas; Protoide; Long vowels; Accentuation.
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Protoide; Slavų kalbos / Slavic languages.
EN
Accentuation; Long vowels.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama kritinė medžiagos, susijusios su protoide, ilgųjų balsių refleksais baltų ir slavų kalbose, apžvalga. Teigiama, kad baltų ir slavų kalbose paveldėti ilgieji balsiai gauna cirkumfleksinę priegaidę visose žodžio pozicijose. Tokie pavyzdžiai, kaip lie. várna, žvėrìs ar grėbti, kuriuose tradiciškai manoma protoide, ilguosius balsius įgijus akūtinę priegaidę, turi būti aiškinami kitaip. Galima įrodyti, kad nemažai -ja prezenso veiksmažodžių šaknų patyrė akūtinę metatoniją latvių bei lietuvių kalbose ir cirkumfleksinę metatoniją lietuvių kalboje. Nėra argumentų, galinčių pagrįsti mintį, kad baltų-slavų vienskiemeniams žodžiams visada buvusi būdinga cirkumfleksinė priegaidė. Lietuvių kalbos pavyzdžiai, kuriuose galima būtų įžvelgti tokią raidą, patyrę vidines pačios lietuvių kalbos inovacijas. Pagaliau, baltų-slavų „ā“ kamienams bei intensyviniams veiksmažodžiams su ilguoju vokalizmu paprastai būdinga cirkumfleksinė priegaidė ir galima parodyti, kad ji atspindi protoide darinius su ilgaisiais balsiais. [Iš leidinio]

ENThe paper gives a critical overview of material related to Proto-Indo-European long vowel reflexes in Baltic and Slavic languages. Long vowels inherited in Baltic and Slavic are said to obtain circumflex intonation in all word positions. Such examples as Lithuanian várna [crow], žvėrìs [beast] or grėbti [to rake], which are traditionally said to have Proto-Indo-European long vowels obtained acute accent, must be explained otherwise. It might be proved that many -ja present verb roots underwent acute metatony in Latvian and Lithuanian languages and circumflex metatony in the Lithuanian language. There are no arguments that can prove the idea that circumflex intonation has always been typical of Balto-Slavic one-syllable words. Lithuanian examples of this type of development have experienced internal innovations in the Lithuanian language. Finally, circumflex intonation is typical of Balto-Slavic ā stems and intensive verbs with long vocalism and it reflects Proto-Indo-European formations with long vowels.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44081
Updated:
2019-10-20 12:31:29
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: