Local government in the Baltic states: similar but different

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Local government in the Baltic states: similar but different
In the Journal:
Local government studies. 2006, Vol. 32, no. 5, p. 623-637
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTVietinės valdžios administracinė – teritorinė stuktūra trijose Baltijos valstybėse yra labai skirtinga. Lietuvoje administracinė-teritorinė reorganizacija buvo atlikta greitai panaikinant vietinę valdžią municipalijų lygmenyje, paliekant ją rajono lygmenyje su vidutiniškai 60000 tūkstančių gyventojų – tarp didžiausių Europoje. Estijoje, vietinė valdžia egzistuoja miestelių ir kaimų municipalijose, bet daug iš jų yra labai mažos. Administracinės struktūros yra ir rajono lygmenyje, tačiau tai yra nerenkama vietinė valstybinės administracijos dalis. Latvijoje yra du renkamos vietinės valdžios lygmenys, bet municipalijos žemesniame lygmenyje yra labai mažos. Administracinė-teritorinė reforma buvo įgyvendinama savanoriškais susijungimais, todėl vyko labai lėtai ir paliko sudėtingą vietinių valdžių maišatį. Lokaliniai rinkimai rajono lygmenyje nebuvo šaukiami nuo 1997. Susijungimų procesas dabar yra spartinamas iš centro, vadovaujantis išsamiomis konsultacijomis.. Šis straipsnis lygina situaciją trijose šalyse. Jei Lietuvoje šiuo metu egzisuotja spaudimas atkurti vietinę valdžią žemesniame nei rajono lygmenyje, tai kitose Baltijos valstybėse siekiama apjungti mažas municipalijas tam, kad sukurti efektyvesnes struktūras. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vietos valdžia; Baltijos šalys (Baltic states); Teritorinė reforma; Local government; Baltic States; Territorial reform.

ENThe administrative-territorial structure of local government in the three Baltic countries is very different. In Lithuania, administrative-territorial reorganisation was achieved quickly using command methods, by removing local governments at the municipal level, leaving local governments at county level with average population over 60,000, among the largest in Europe. In Estonia, local government exists in town and rural municipalities, but many are very small. There are administrative structures at county level, but these are part of local state administration, without elections. In Latvia, there are two levels of elected local government, but the municipalities at the lower level are very small. Administrative-territorial reform has been implemented by voluntary amalgamations, and is therefore very slow, leaving a complicated mix of local governments. Local elections at county level have not been held since 1997. The process of amalgamation is now being speeded up from the centre, following extensive consultation. This article compares and contrasts the situation in the three countries. As of today, in Lithuania there is pressure to recreate local governments at a level below the county, while in the other Baltic States the aim is to amalgamate the small municipalities to create more efficient structures. [From the publication]

ISSN:
0300-3930
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7041
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 36
Export: