Political science - Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Political science - Lithuania
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokslas / Science; Politinė sistema / Political system; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTPolitikos mokslų atgimimo Lietuvoje istorija glaudžiai susijusi su demokratiniais pokyčiais ir valstybingumo atkūrimu XX a. 9 dešimtmetyje. Istorinė perspektyva svarbi norint suprasti tokių jaunų disciplinų kaip politikos mokslai raidą šalyje: istorija leidžia pažinti šiuolaikinės disciplinos ištakas ir kloja jai tolimesnį kelią. Šiame straipsnyje aptariama politikos mokslų raida Lietuvoje. Pirma jo dalis skirta politikos mokslų raidai iki 1989 m. ir transformacijos metais (1989–1991 m.), pabrėžiant istorinius disciplinos institucionalizacijos procesus, taip pat išsilaisvinimo iš sovietinio režimo trajektoriją, disciplinos kūrėjus ir veikėjus bei politikos mokslų darbotvarkės formavimąsi. Antrojoje dalyje nagrinėjama disciplinos raida po 1992 m., kurie laikomi lūžio metais, žyminčiais pirmos visiškai naujos institucijos – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto – įkūrimą. Aptariama šio instituto plėtra, veiklos kryptys, politologijos studijų raida kitose aukštojo mokslo institucijose, tarptautinio bendradarbiavimo tendencijos. Trečiojoje dalyje atskleidžiami politikos mokslų bendruomenės konsolidacijos ir brendimo procesai, Lietuvos politologų asociacijos atsiradimo aplinkybės, veikla ir raida. Toliau aptariamos pagrindinės politikos mokslų tyrimo sritys, Lietuvoje dominuojančios teorinės ir metodologinės prieigos, taip pat politologiją puoselėjančių institucijų raiška viešojoje erdvėje ir akademinėse diskusijose, tarptautinio bendradarbiavimo ir disciplinos finansavimo situacija. Pabaigoje nubrėžiamos politologijos perspektyvos šalyje.Reikšminiai žodžiai: Akademinė bendruomenė; Politikos mokslas Lietuvoje; Politikos mokslų metodologija; Politinė sistema; Politologija; Sociologija; Tarptautinė kooperacija; Transformacija; Universitetas; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Academic community; International cooperation; Lithuania; Methodology in political science; Political science in Lithuania; Political system; Politology; Sociology; Transformation; University; University of Vilnius.

ENThe history of revival of political science is closely linked to democratic changes and the restoration of statehood in 1990s. The historical perspective is important in order to understand the development of such young disciplines as political science in the country: the history makes it possible to get acquainted with the origins of modern discipline and paves the further way for it. This article discusses the development of political science in Lithuania. The first part is devoted to the development of political sciences until 1989 and during the year of transformation (1989-1991), emphasizing the historical processes of institutionalization of the discipline, as well as the liberation from the Soviet regime trajectory, creators and actors of the discipline, and the formation of a political science agenda. The second part examines the development of the discipline after 1992, which is considered to be a year of break, marking the founding of the first completely new institution - Institute of International Relations and Political Science of Vilnius University. The article discusses the following: the development of this institute, directions of activity, development of political science studies in other higher education institutions, tendencies of international cooperation. The third part reveals the consolidation and maturation processes of the political science community, the circumstances, activity and development of the emergence of the Lithuanian Political Science Association. The article also discusses the main fields of research of political science, the theoretical and methodological access dominant in Lithuania, as well as the expression of the institutions of political science in the public space and academic discussions, the situation of international cooperation and financing discipline. Finally, the perspectives of political science in the country are outlined.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42761
Updated:
2019-02-28 19:59:34
Metrics:
Views: 18
Export: