Demokratijos samprata Lietuvos Respublikoje (1918-1940) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demokratijos samprata Lietuvos Respublikoje (1918-1940): disertacija
Alternative Title:
Concept of democracy in the Republic of Lithuania (1918-1940)
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
117 lap
Notes:
Dr. disert. santr. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – demokratijos idėjos refleksija Lietuvos Respublikos (1918-1940 m.) politinėje mintyje. Tyrimo tikslas – ištirti demokratijos sampratų formavimąsi ir ypatumus tarpukario Lietuvos Respublikoje, aktualizuojant jas šiuolaikiniame teoriniame diskurse. Disertacijoje daroma išvada, jog įvairiapusį politinį diskursą tarpukario Lietuvoje ribojo ryški ideologinės dimensijos persvara politinės sąmonės struktūroje. Lietuvos politinė mintis tebesivadovavo supaprastinta, vienpusiška liberalizmo samprata, išliko ydingas ekonominio ir politinio liberalizmo principų tapatinimas, lėmęs nepakankamą dėmesį individualioms laisvėms. Teigiama, jog visos politinės srovės neigiamai vertino klasikinio liberalizmo individualistinį žmogaus ir visuomenės sampratos elementą, tačiau skyrėsi pagrindiniais antiliberalizmo bruožais. Atsižvelgiant į autoritarinio režimo sąlygas, svarbų vaidmenį saugant masinę politinę sąmonę nuo antidemokratinės ideologijos atliko P.Leono, S.Šalkauskio, V.Gustainio ir M.Riomerio darbai. Demokratijos sampratų plėtotę tarpukariu labiausiai lėmė demokratijos ir autoritarizmo šalininkų ideologinė polemika.

ENThe subject of the thesis is the reflection of the democratic idea in the political mind of the Republic of Lithuania (1918-1940 m.). The purpose of the study is to analyse the formation and specifics of democratic concepts in the inter-war Republic of Lithuania making them relevant within the framework of the modern theoretical discourse. The thesis concludes that diverse political discourse in the inter-war Lithuania was limited by the clear prevalence of the ideological dimension in the structure of political conscience. The political mind in Lithuania still followed the simplified, one-sided concept of liberalism, faulty identification of economical and political liberalism still survived, resulting in a lack of attention for individual freedoms. It is said that every political stream was negative about the individualistic element of the concept of the man and society of the classical liberalism, yet differed in the main characteristics of anti-liberalism. Considering the conditions of the authoritarian regime, an important role in protecting the mass conscience from the anti-democratic ideology was played by the works of P.Leonas, S.Šalkauskis, V.Gustainis and M.Riomeris. The development of democratic concepts between the two wars as primarily caused by the ideological issues of the followers of democracy and authoritarianism.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11443
Updated:
2022-02-07 20:09:26
Metrics:
Views: 32
Export: