Daugiapartinės sistemos formavimasis ir raida Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daugiapartinės sistemos formavimasis ir raida Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Formation and Development of a Multi-Party System in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 1996.
Pages:
161 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1996. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Formation and development of multiparty system of Lithuania Vilnius : [Inst. of Intern. Relations and Political Sciences of Vilnius University], 1996 17 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTTeorinių žinių, užsienio ir Lietuvos projektavimo paslaugų rinkos tyrimų pagrindu straipsnyje pateikiamas Lietuvos projektavimo paslaugų rinkos tendencijų įvertinimas. Vertinant projektavimo paslaugų rinkos raidą, pateikiama Lietuvos ir išsivysčiusių užsienio šalių tendencijų lyginamoji analizė. Šios analizės pagrindu išryškintos galimybės plėsti projektavimo paslaugų rinką Lietuvoje bei pateikta projektavimo paslaugų teikėjų ir šių paslaugų vartotojų nuomonė apie tokių paslaugų perspektyvas paslaugų teikėjų dydžio, specializacijos, statuso ir kt. aspektais. Straipsnyje pateikti projektavimo paslaugų rinkos plėtros modeliai yra svarbus indėlis planuojant šias paslaugas, modeliuojant jų teikėjų, vartotojų pasiskirstymą rinkoje, projektavimo paslaugų paketo, projekto sudėties ir šių paslaugų specializacijos kaitą. Pagal suformuluotas išvadas galima vertinti projektavimo paslaugų rinką Lietuvoje, pateikti esminius Lietuvos ir užsienio šalių projektavimo paslaugų rinkos skirtumus bei numatyti šių paslaugų rinkos modelius. [Iš leidinio]

ENThe article contains an evaluation of Lithuania’s design market trends based on the theoretical knowledge as well as research of foreign and Lithuanian design markets. A comparative analysis of the trends in Lithuania and developed foreign countries is provided in order to assess the development of the design market. This analysis highlights the opportunities for expanding design services in Lithuania and includes opinions of service providers as well as their customers about the prospects of such services in terms of company size, specialization, status, etc. The models of design market development provided in the article are very important in planning such services, in shaping the distribution of providers and consumers in the market, changes in the package of offered design services, project composition and specialization of such services. The conclusions of the article allow evaluating Lithuania’s market of design services, establishing the main differences between design markets in Lithuania and foreign countries, and defining market models for such services.

Related Publications:
  • Parlamento institucionalizacija ir teisėkūros procesas: Lietuvos atvejis : monografija / Alvidas Lukošaitis ; Vilniaus universitetas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 262 p.
  • Political science - Lithuania / Algis Krupavičius. Three social science disciplines in Central and Eastern Europe : handbook on economics, political science and sociology, 1989-2001 / edited by Max Kaase and Vera Sparschuh. Berlin: Social Science Information Centre (IZ), 2002. P. 286-287.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10349
Updated:
2022-02-07 20:08:55
Metrics:
Views: 14
Export: