Alternatyviosios veiklos kaimo vietovėse plėtros perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyviosios veiklos kaimo vietovėse plėtros perspektyvos
Alternative Title:
Development factors of alternative activity in rural areas
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Nr. 2 (31), p. 6-14
Keywords:
LT
Aktyvinimo priemonės; Alternatyvioji veikla; Plėtra; Veiksniai; Veiksniai,plėtra.
EN
Alternative activity; Development; Factors; Factors with determine development; Infractructure provision of activity; Means of activity.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant Lietuvos kaimo ekonomikos reformos problemas, galima pastebėti, kad jų sprendime svarbų vaidmenį turi alternatyviosios žemės ūkiui veiklos tapsmas. Pažymėtinas didelis tyrėjų susidomėjimas šia savita ekonomikos sfera. Pastaruoju metu įkuriamos įvairiausios ir pavienių asmenų, ir viešųjų organizacijų įmonės. Šių įmonių veiklos sritis praktiškai nėra apribojama. Tokia sparti alternatyviosios verslininkystės šalyje plėtra sąlygojama pirmiausia ekonomikos restruktūrizavimu, siekimu įveikti gamybos struktūrinius neproporcingumus ir per didelę koncentraciją, atsiradusios administracinės-komandinės ekonomikos laikotarpiu. Lietuvoje alternatyviosios žemės ūkiui veiklos atsiradimas, jos plėtros palaikymo infrastruktūros vystymas tampa viena iš perspektyviausių šalies kaimo gyventojų užimtumo ir rinkos pertvarkymo krypčių. Šio tyrimo tikslas – įvardijus alternatyviosios žemės ūkiui veiklos plėtrą įtakojančius veiksnius nustatyti šios veiklos plėtros ir jos skatinimo perspektyvos. Tyrimo objektas – alternatyvioji žemės ūkiui veikla Kauno rajono ir Kalvarijos savivaldybių pavyzdžiu. Straipsnyje, taikant analizės, sintezės, palyginimo, empirinio tyrimo bei duomenų apdorojimo metodus, analizuojama alternatyviosios žemės ūkiui veiklos svarba, plėtrą lemiantys veiksniai teoriniu ir praktiniu aspektu. [Iš leidinio]

ENWhen analyzing Lithuanian countryside economy’s reforms and problems, it is noticed that an important role is played by alternatives to agricultural activities. This created researchers interest to this unique economic sphere. Various individual companies and public organizations are being set up, with their activities being practically unlimited. The rapid development of alternative entrepreneurship in the country is caused primarily by an economic restructuring, aspiration to overcome structural disproportions of production and as a result of stiff competition, emerged during the administrative- command economy period. The implementation of general economic principles, specific to the modern world economy, are being taken into account: the transition to intensive reproduction method where its quality’s value is increasing, development of a division of labor, and a sudden expansion of production and services nomenclature and assortment, due to an urgent need for economy of resources. Therefore an emergence of an alternative to agriculture activity, the development of support infrastructure itself is becoming one of the most promising trends for a country’s rural employment and the market transformation in Lithuania. The research aim is to identify factors that affect the development of alternative agriculture and define possibilities for further development and promotion. The research object an alternative agricultural activity based on examples from Kaunas district and Kalvarija municipality. The article applies analysis, synthesis and comparison, of empirical research with data processing methods. It also analyzes the importance of an alternative agricultural activity and factors that are critical for development process (both theoretical and practical aspects). [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42091
Updated:
2018-12-17 13:19:59
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: