Ecotourism as an integral part of sustainable tourism development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Ecotourism as an integral part of sustainable tourism development
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2013, Vol. 18, no. 3, p. 449-456
Keywords:
LT
Ekoturizmas; Darnus turizmas; Darnaus turizmo plėtra; SSGG analizė.
EN
Ecotourism; Sustainable tourism; Sustainable tourism development; SWOT analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra išanalizuoti ekoturizmą kaip integralią tvaraus turizmo vystymosi dalį. Tyrimas parodė, kad analizuojant ekoturizmo sektoriaus vystymąsi ir tvarų vystymąsi, koncentruojamasi į ekonominius, ekologinius, socialinius ir kultūrinius veiksnius. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad ekoturizmas yra integrali tvaraus turizmo vystymo dalis. Viena vertus, tvaraus turizmo ir ekoturizmo vystymas sukuria daugiau darbo vietų, skatina ekonomikos augimą ir generuoja pajamas. Kita vertus, tvarus vystymasis yra ilgalaikis procesas, kuriam reikia ilgalaikių ir didelių investicijų. Ekoturizmas yra auganti turizmo šaka Lietuvoje, kuris turi daug pranašumų ir stiprių pusių, pradedant nuo palankios geografinės pozicijos, turtingos ir unikalaus gamtos, kultūros ir istorijos paveldo ir kt. Tačiau nepaisant ekoturizmo stipriųjų pusių, SSGG analizė atskleidė visą eilę silpnybių, kurios gadina Lietuvos ekoturizmo įvaizdį, bet sukuria galimybes ekoturizmui vystytis ateityje. Viena iš pagrindinių užduočių vystant ekoturizmą yra vartotojų aplinkosauginio švietimo skatinimas taikant ekoturizmą ir kaimo turizmą. Savivaldybės ir teikiantieji apgyvendinimo paslaugas taip pat turėtų atsižvelgti į aplinkosaugos veiksnį. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad tvarus ekoturizmo vystymas turėtų būti viena iš prioritetinių užduočių kiekvienoje valstybėje ir turėtų būti strategiškai planuojamas, įgyvendinamas, koordinuojamas ir valdomas, kad ekoturizmas galėtų vystytis ir sėkmingai konkuruoti Lietuvos rinkoje.

ENThe authors of the article analyze ecotourism as an integral part of sustainable tourism development. The paper presents ecotourism as one of the fastest growing types of tourism in the world. Ecotourism as a sustainable development tool provides long-term social, environmental and economic benefits and is given appropriate priority in the country's economic development. The main aspects of ecotourism are economical, ecological, social and cultural. Political aspect and marketing changes influence ecotourism development as well. The paper presents the main elements involved in the ecotourism development: the respect for the ecosystem integrity, local participation and economic opportunities for the local community. SWOT analysis shows that ecotourism not only has many advantages in Lithuania, which allow it to exist successfully, but also drawbacks that hinder the development of ecotourism. Despite the fact that most of the threats may also be a barrier to development, there are a few opportunities that provide the development of ecotourism perspectives in Lithuania. Exploring the factors, which influence the development of ecotourism, the Lithuanian ecotourism SWOT analysis was conducted, which shows the direction in which the rapidly developing ecotourism could successfully compete not only in the Lithuanian but also in the international tourism market. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.em.18.3.4272
ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51554
Updated:
2018-12-17 13:37:33
Metrics:
Views: 19    Downloads: 11
Export: