Alternatyvių ir papildomų verslų svarba ir ekonominiai uždaviniai Pietryčių Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvių ir papildomų verslų svarba ir ekonominiai uždaviniai Pietryčių Lietuvoje
Alternative Title:
Importance of alternative and complementary business in the economics of Southestern Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010, Nr. 3 (19), d. 1, p. 147-154
Keywords:
LT
Alternatyvi veikla; Alternatyvus verslas; Miško ištekliai; Pajamingumas; Papildomas verslas; Verslumo skatinimo programos.
EN
Activity; Additional business, alternative business; Alternative business; Complementary economic; Entrepreneurship promotion programs; Forest resources; Incomes; Profitability.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama miškingiausio Lietuvos kaimo gyventojų (smulkiųjų ūkininkų, pensininkų ir kitų) alternatyvių verslų svarba ir ekonominiai uždaviniai Pietryčių Lietuvoje. Nemaža dalis kaimo gyventojų, norėdami patenkinti savo socialinius-ekonominius poreikius, užsiima alternatyviais verslais. Tyrimo objektas - Pietryčių Lietuvos rajono ūkiai, Varėnos rajono vietovių gyventojai (smulkūs ūkininkai, mažesnių miestelių gyventoj ai, gaunantys mažas pajamas arba negaunantys pajamų, bedarbiai). Analizei naudojama 1995-2006 metais atliktais tyrimais, bei 2008-2009 metais atlikta apklausa. Daromos išvados: 1. Dėl aukšto nedarbo lygio, dėl gilios krizės gyventoj ai priversti ieškoti kitų alternatyvių bei papildomų pajamų šaltinių. 2. Dėl ribotos galimybės auginti pelningesnes žemės ūkio kultūras, dėl nepalankių supirkimo kainų, žemės ūkio produkcijos augintojai ieško naujųpapildomų verslų. 3. Žemės ūkiui netinkamose miškingose vietovėse alternatyvių bei papildomų kaimo gyventojų verslų organizavimas yra vienas iš būdų pagerinti jų socialines ekonomines sąlygas. 4. Tiek alternatyvi, tiek ir papildoma veikla yra vienodai svarbios, nes skatina kaimo gyventojųužimtumą, jie siekia užsibrėžtų tikslų ir planuoja veiklos strategiją ateityje. Kita veikla užsiimti kaimo žmogų šiandien skatina ir dabartinė ES politika. Naujoje žemės ūkio ir kaimo plėtros programoje yra numatytos paramos priemonės alternatyviems kaimo verslams plėtoti.

ENThe article analyses the importance of alternative businesses of the rural residents (small farmers, pensioners and others) and economic tasks in the most forested south-eastern Lithuania. In order to satisfy their social and economic needs, a big part of villagers have alternative businesses. A research objects is the farms in the south-eastern Lithuanian region and the residents of Varėna region (small farmers, residents of smaller towns having low income or having no income, jobless). Both, researches performed at 1995–2006 and a survey performed at 2008–2009, are used for the analysis. The following are the conclusions: 1. Because of high unemployment and deep crisis, residents are forced to look for other alternatives and additional income sources. 2. Because of a limited possibility to grow more profitable agricultural cultures and unfavourable buying-in price, cultivators of agricultural production look for new additional businesses. 3. An organisation of alternative and additional businesses for villagers in places which are forested and not suitable for agriculture is one of the ways to improve their social and economic conditions. 4. Both alternative and additional activities are equally important because they facilitate the occupation of villagers; they seek for aims and make business strategies for the future. Current EU policy also encourages a villager to engage to other activities. A new agricultural and rural development programme provides the means for support to the development of alternative rural businesses.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30417
Updated:
2018-12-17 12:52:48
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: