Optimisation of degree of economic integration between Lithuania and Belarus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Optimisation of degree of economic integration between Lithuania and Belarus
Alternative Title:
Ekonominės integracijos tarp Lietuvos ir Baltarusijos optimizavimo laipsnis
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2011, Nr. 3 (1), p. 107-121
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Baltarusija; Dvišaliai ekonominiai ryšiai; Ekonominė integracija; Ekonominės integracijos prielaidos; Lietuva; Rytų partnerystė
EN
Belarus; Bilateral economic relations; Eastern Partnership; Economic integration; Economic integration preconditions; Lithuania
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas ekonominės integracijos tarp valstybių problemoms. Remiantis šiuolaikinių ekonominių tarpvalstybinės integracijos teorijų analizės duomenimis, buvo aprašyta sistema kriterijų, leidžiančių patikslinti optimalų integracijos lygį tarp dviejų šalių ekonomikų. Šiame straipsnyje bandoma pasinaudoti šia kriterijų sistema, atliekant ekonominę analizę konkrečiu atveju – patikslinant ekonominės integracijos tarp Lietuvos ir Baltarusijos lygį. Analizės rezultatai verčia abejoti plačiai paplitusiu „atsiribojimo“ stereotipu, kuriuo remiantis reikėtų stengtis „apsaugoti“ Lietuvos ekonomiką nuo kontaktų su Baltarusija. Pateikta analizė rodo tokios integracijos tarp mūsų šalies ekonomikos ir Baltarusijos perspektyvumą ir ekonominį efektyvumą. Išnagrinėti duomenys leidžia kelti klausimą apie glaudų ekonominės integracijos perėjimą į politinę. Apžvelgus abiejų šalių istoriją akivaizdu, kad tokia ekonominė ir politinė integracija egzistavo su pertraukomis keletą kartų nuo Viduramžių beveik iki XX a. pabaigos. Remiantis tuo bei Lietuvos valstybės kūrėjų (J. Basanavičiaus, M. Romerio, J. Šaulio ir kt.) veikla ir darbais, straipsnyje nagrinėjamos istorinės politinės tokios integracijos prielaidos. Straipsnyje nagrinėjami dvišaliai ekonominiai ryšiai ir bandoma atsakyti į klausimą, kodėl Baltarusija yra ta šalis, kurioje tokia ekonominė politinė integracija gali duoti teigiamų rezultatų bei padidinti abiejų šalių konkurencingumą integruotoje ekonominėje erdvėje. Taipogi bandoma atsakyti į klausimą, kaip subalansuoti ekonominės integracijos lygį, jei ateityje Baltarusija taps Europos Sąjungos nare. [Iš leidinio]

ENThe present article tries to set up the system of the criteria allowing to specify the optimal level of integration between the two economies on the basis of the analysis of modern economic theories of interstate integration. This article attempts to apply the system of criteria for the economic analysis of a separate case–specifications for the optimal degree of economic integration between Lithuania and Belarus. The results of the analysis raise doubts on widespread stereotype of "restrictions" according to which it is necessary to "protect" our economy from contact with Belarus in every possible way. Our analysis shows high perspective and economic advantage of close integration of our economy with that of Belarus. The presented data allows us to draw attention to the issue of closer economic integration progressively passing into political cooperation. [From the publication]

ISSN:
2029-2236, 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29696
Updated:
2018-12-17 12:59:56
Metrics:
Views: 13
Export: