Individual and work values of police officers : peculiarities and interrelation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Individual and work values of police officers: peculiarities and interrelation
Alternative Title:
Asmeninės ir darbinės policijos pareigūnų vertybės: ypatybės ir tarpusavio ryšys
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2012, 8, p. 242-253
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmeninės vertybės; Darbinės vertybės; Inkaro efektas; Policijos organizacija; Skyrimas; Vertybės; Anchoring Effect; Personal values; Police organization; Values; Work values.
Keywords:
LT
Asmeninės vertybės; Darbas / Labour. Work; Inkaro efektas; Policijos organizacija; Skyrimas; Vertybės.
EN
Anchoring Effect; Personal values; Police organization; Values; Work values.
Summary / Abstract:

LTVertybes galima apibūdinti kaip nuomonę, pagal kurią pasirenkamas ir lyginamas elgesys, žmonės ir įvykiai. Vertybės gali daryti įtaką tam, kaip individas suvokia ir supranta esamą situaciją ir jai teikiamą svarbą, bei reaguoja ir elgiasi esant nurodytoms aplinkybėms. Individualių ir grupės lygio vertybių tyrimas organizacijoje yra labai svarbus, nes šios žinios gali padėti vadovams suprasti ir numatyti požiūrį į įvairius organizacijos veiklos rezultatus. Lietuvoje policijos pareigūnų asmeninių ir darbinių vertybių sistema nėra ištirta. Šiame darbe mes stengėmės išaiškinti egzistuojančias policijos pareigūnų asmenines ir darbines vertybes, nes tik aiškiai apibrėžtos ir nustatytos vertybės tampa valdymo įrankiu, galinčiu geriau suplanuoti pageidaujamą tarnautojo elgesį. Norint pasiekti tyrimo tikslą, buvo panaudota adaptuota Rokeach Vertybių Tyrimo (Rokeach Value Survey) versija (Rokeach, 1973) ir buvo apklausta 199 Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų.Šiame darbe analizuojamas darbuotojų suvokimas apie dominuojančias ir mažiau svarbias asmenines ir darbines vertybes. Tyrimo rezultatai rodo, kad policijos pareigūnai pabrėžė tokias asmenines vertybes kaip šeimos saugumas, išmintis, savigarba, vidinė pusiausvyra, sėkmės pojūtis ir laisvė. Policijos pareigūnai vertino sąžiningumą, atsakingumą, gabumus, tačiau nevertino intelektualumo, nuolankumo, linksmumo, plataus mastymo, nepriklausomumo, paslaugumo. Darbinių vertybių hierarchija mūsų darbe rodo, kad kai kurios vertybės tikrai turi būti pakeistos, kad labiau atitiktų Lietuvos policijoje vykstančius organizacinius ir struktūrinius pokyčius. [Iš leidinio]

ENValues can be defined as beliefs those guide the selection and evaluation of behaviours, people and events. Values can influence how an individual perceives and interprets a given situation and importance he or she gives it and react and behaves in given circumstances. The study of individual and group- level values in organization is highly important because this knowledge can help managers understand and predict attitudes towards various organizational outcomes. Individual and work values system of the police officers in Lithuania is not explored. In this study, we sought to clarify the existing personal and work values of police officers because only clearly defined and identified values become the management tool to better target the desired employee behaviour. To achieve research objective the adapted version of Rokeach Value Survey (Rokeach, 1973) was used and 199 Kaunas city headquarters officers were interviewed. This paper analyzes the employees’ perception about the dominant and less important personal and work values. The results of the survey shows that police officers stressed such personal values as family security, wisdom, self-respect, inner harmony, a sense of accomplishment and freedom. Police officers valued honesty, responsibility, capability, but not valued intellectuality, obedience, cheerfulness, broad-mindedness, independence, helpfulness. The hierarchy of work values in our study shows that some values indeed have to be change to fit more organizational transformation of Lithuanian police. [From the publication]

ISSN:
2029-1701
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42969
Updated:
2018-12-17 13:22:05
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: