Šiaulių regiono plėtros tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių regiono plėtros tendencijos
Alternative Title:
Tendencies of the development of Šiauliai region
In the Journal:
Keywords:
LT
Ekonominiai ir socialiniai rodikliai; Plėtra; Regionas; Tendencijos; Šiauliai.
EN
Development; Economic and social indices; Region; Tendencies; Šiauliai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ekonominiais ir socialiniais rodikliais pagrindžiamos pagrindinės Šiaulių regiono plėtros tendencijos: žemdirbių persikvalifikavimas į verslo bei paslaugų veiklos sritis, gamybos persiorientavimas nuo žemės ūkio į pramonės, verslo, paslaugų produkciją, apskrities patrauklumo užsienio investuotojams didinimas - jiems palankesnių ekonominių, infrastruktūrinių bei socialinių sąlygų sudarymas, šalies materialinių investicijų sistemos Šiaulių regione plėtotė, vietinės pramonės, verslo bei paslaugų sferos augimas. Regiono plėtros tendencijos siejamos su metropolijos-periferijos teorija bei LR bendrojo plano numatymu Šiaulių miestą paversti pirmojo lygmens regioninės kategorijos metropoliniu centru. Tyrimo tikslas - išnagrinėti Šiaulių apskrities plėtros pagrindines tendencijas Lietuvos bendrame plėtros kontekste. Tyrimo objektas - Šiaulių apskrities ekonominė ir socialinė situacija. Tyrimo problema ir aktualumas. Lietuva plėtojasi į Vilniaus ir Kauno metropoliją bei likusios Lietuvos periferiją. Tokia tendencija gali neigiamai veikti bendrą šalies ekonomikos plėtrą, mažinti šalies ir kai kurių jos regionų konkurencingumą. Tyrimo metodai: dokumentų ir teorinių šaltinių analizė. [Iš leidinio]

ENIn the article the main tendencies of the development of Šiauliai region are grounded on economic and social indexes: retraining of agriculturalists for business and service activities; reorientation from agriculture to the production industry, business, service; the increase of the region attraction for foreign investors - creation of more favourable economic, facility, and social conditions for them; development of material investment of the state into Šiauliai region; development of local industry, business, and public services. The tendencies of the development of the region are related with the theory of metropolis - periphery and with the forethought of the general plan of the Republic of Lithuania transforming Šiauliai city into a metropolian centre of the first level in the regional category. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40224
Updated:
2018-12-17 11:28:31
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: