Šiaulių apskrities bendrojo vidaus produkto prognozės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių apskrities bendrojo vidaus produkto prognozės
Alternative Title:
Šiauliai County Gross Domestic Product Forecasts
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 1 (7), p. 90-97
Keywords:
LT
Eksportas. Importas / Export. Import; Investicijos / Investments; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Vartojimas / Consumption.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - pagrįsti Šiaulių apskrities bendrojo vidaus produkto (BVP) kaitos iki 2025 m. prognozes. Ateities rodiklių prognozavimas - sudėtingas uždavinys, priklausantis nuo rodiklių specifikos, reikalavimų tikslumui ir sprendžiamas matematinės statistikos metodais. Matematinė statistika ilgą laiką buvo bene vienintelis duomenų analizės ir prognozavimo instrumentas. Tačiau matematinės statistikos metodai sėkmingai taikomi tik iš anksto suformuluotoms hipotezėms tikrinti. Be to, dauguma specializuotų statistikos programų remiasi tradicine statistine paradigma, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas vidutinėms imties charakteristikų vertėms. To nepakanka norint visapusiškai išanalizuoti situaciją. Visos panašaus pobūdžio problemos paskatino mokslininkus ieškoti naujų duomenų gavybos technologijų. Tyrimo metodai, Šiaulių apskrities BVP prognozėms skaičiuoti taikyti šie metodai: • Kiekybiniai metodai: dirbtinio intelekto metodai - artificiniai (dirbtiniai) neuroniniai tinklai (artificial nenral networks). Duomenų apdorojimui ir transformacijai, neuroninio tinklo mokymams, sukurto neuroninio tinklo testavimui, duomenų retransformacijai bei prognozavimui buvo naudojama NEUR01N-TELL1GENCE programinė įranga. Procentinis duomenų įvertinimas, aritmetinis vidurkis (įvairiapusiškam skaitmeninių duomenų apdorojimui, analizei ir jų grafiniam vaizdavimui buvo naudojamos OriginLab, SPSS, Excel programinės įrangos). • Kokybiniai: interviu su kompetentingais Šiaulių apskrities savivaldybių pareigūnais, įvairių Lietuvos statistikos departamento ir kitų dokumentų analizė.Reikšminiai žodžiai: Bendrasis vidinis produktas; Vartojimo išlaidos; Bendros vidaus investicijos; Eksportas; Importas; Gross domestic product; Consumption expenses; Gross domestic investment; Export; Import.

ENThe aim of the research is to base forecast for Šiauliai county GDP changes until 2025. For the justification a predictive artificial neurons network method was used. The data were processed using NEUROINTELLIGENCE. The brief analysis of the county GDP changes during 1998-2004 was carried out. To calculate the forecast presumptive GDP main indicators’ assumptions were taken: personal consumption expenses, total domestic investments, export and import of goods and services. The county GDP indicators’ assumptions are based n the formed economy dev tendencies and economic development assumptions, the most important of which are the following: Lithuanian will carry out economy policy, which was approved in the communiqué on Lithuania’s accession to ERM II (Exchange Rate Mechanism—the EU requirement to evaluate transition phase of the county’s preparation for its membership in the Euro zone), i.e. stable fiscal policy, credit increase restriction, active labour market policy aimed to increase employment and labour market flexibility and economic development favourable investment and business inducement policy. The county GDP will reach about LTL 9664.7 in 2005. During this period, a rapid economic development will take place in the county as well as in the entire Lithuanian, which continues from the beginning of 2001. Three scenarios were prepared which provided possible the county GDP and its main indicators changes intervals. The previous key GDP indicators vertical and horizontal changes trends from 1995-2004, and the collected data during the interviews, the carried out forecast of the Department of Statistics, Ministry of Finance, and other institutions enabled to state that the most optimistic county GDP forecast scenario is the closest one to reality.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4176
Updated:
2018-12-17 11:45:37
Metrics:
Views: 32    Downloads: 10
Export: