Šiauliai county residents' employment forecasts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Šiauliai county residents' employment forecasts
Alternative Title:
Šiaulių apskrities gyventojų užimtumo prognozės
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2007, Nr. 1 (9), p. 142-150
Keywords:
LT
Resident's employment; Forecast; Neural networks.
EN
Gyventojų užimtumas; Prognozė; Neuroniniai tinklai.
Summary / Abstract:

LTTradiciniai statistiniai metodai mažai efektyvūs ilgalaikėms prognozėms Šiaulių apskrities gyventojų užmtumo klausimais, nes ir regione, ir Lietuvoje pastebima socialinių procesų kaita. Šiame straipsnyje pateikta ilgalaikė gyventojų užimtumo prognozđ remiantis kitais, nestatistiniais metodais. Duomenų gavybos pažangios programines įrangos, veikianšios artificinių neuroninių tinklų pagrindu, leidžia atrasti ryšius milžiniškuose duomenų masyvuose tarp skirtingų rūių duomenų. Del duomenų gavybos technologijų įmanoma patvirtinti empirinius stebejimus, grupuoti, apdoroti ir modeliuoti didelius duomenų kiekius. Dirbtinis neuroninis tinklas yra matematinių modelių rinkinys, pasižymintis gebėjimu mokytis, prisitaikyti ir adaptuotis. Straipsnyje nagrinėjamos Šiaulių apskrities gyventojų uųimtumo kaitos kasmetinės prognozės iki 2025 m. šiame tyrime gyventojų užimtumas apima keturias pagrindines ekonominės veikios rūšis: 1) žemės ukis, miškinin- kysté, žuvininkysté; 2) pramonė; 3) statyba; 4) paslaugos. Prognozės atliktos remiantis dirbtinių neuroninių tinklų metodu, pasitelkiant NEUROINTELLIGENCE programinę įrangų. Neuronų mokymui panaudota keturių veikios sriČių 1998-2004 m. statistika. Atlikti skaiČiavimai parode, kad Šiaulių apskrities gyventojų užimtumas žemės ūkyje, miškininkysteje ir žuvininkystėje nuo 2006 iki 2025 m. turetų sumažėti apytiksliai 25 proc.Pastaraisiais metais Lietuvoje ypaČ klesti statybų verslas, todel iki 2015 m. Šiaulių apskrities gyventojų užimtumas atliekant statybos darbus palyginti su 2006 m.s turėtų išaugti net du kartus, taČiau vėIiau del modernėjanČių technologijų ir prisotintos rinkos gyventojų užimtumas statybų versle iki 2025 m. turetų, sumažėti 25 proc. Gyventojų užimtumas pramones srityje turetų stabiliai dideti ir per 20.m.pasiekti net 150 proc. Šie statistiniai duomenys leidžia prognozuoti, kad Šiaulia susigrąžins pramones regiono vardą. Panašiai turetų augti ir gyventojų užimtumas paslaugų sferoje. Vadinasi, ŠiauIių apskrities gyventojai pagal užimtumo rodiklius artės prie pažangiaų sių ES valstybių, rodiklių. 2006-2007 m. Šiaulių apskrities gyventojų užimtumo srityje įvyko didelių pokyČių, todėl 2008 m. būtų tikslinga atnaujinti neuroninius tinklus. Mineti veiksniai patikslintų gyventojų užimtumo prognozes iki 2025 m. Tokį prognozių tikslinimą prasminga atlikti kas dveji metai. [Iš leidinio]

ENIn the paper Šiauliai county residents' employment change forecasts until 2025 have been analysed. Residents' employment in this research encompasses four main economic activity fields: agriculture, forestry, fishing, industry, construction, services. Forecasts have been made using artificial neural methods, using Alyuda Neurointelligence software. For neurons training statistics of four activity fields of 1998-2006 has been used. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
  • Sustainable development of regions : the systematic research of Šiauliai region social and economic development / Teodoras Tamošiūnas. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2009, Nr. 2 (17), p. 114-121.
  • Šiaulių regiono plėtros tendencijos / Teodoras Tamošiūnas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2004, Nr. 4, p. 279-284.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18327
Updated:
2018-12-17 12:05:46
Metrics:
Views: 6
Export: