Investment strategies of Šiauliai industrial enterprises in 1995-2003

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Investment strategies of Šiauliai industrial enterprises in 1995-2003
Alternative Title:
Šiaulių miesto pramonės įmonių investavimo strategijos 1995-2003 m. laikotarpiu
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2004, Nr. 1 (36), p. 68-74
Keywords:
LT
Finansavimas / Financing; Investicijos / Investments; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - įvertinti Šiaulių miesto pramonės įmonėse vykdomas investavimo strategijas 1995-2003 laikotarpiu. Siekiant šio tikslo, turėjo būti išnagrinėtas įmonių vidinis potencialas ir jų plėtros procesai, kiekybiškai išmatuota ir nustatyta pramonės įmonių taikytų investavimo strategijų nauda bei veiksniai, lėmę tokį įmonių pasirinkimą. Pabrėžiama esminių vidinių pranašumų ir įmonių veiklai palankių išorinių galimybių derinimo reikšmė, atsižvelgiantį realizuojamas ar numatytas realizuoti ateityje veiklos plėtojimo strategijas. Tyrimo rezultatai parodė, kad priimtus investicinius sprendimus lėmė riboti įmonių gamybiniai pajėgumai ir finansinių lėšų stygius. Įmonės kaip svarbiausią investicijas skatinantį veiksnį 2001-2003 m laikotarpiu nurodė norą plėsti produkcijos asortimentą. Įmonių veiklos plėtrai numatyti šie veiksmai: išorinių finansavimo šaltinių radimas ir rinkos tyrimų organizavimas bei informacinės bazės sudarymas. Kiti svarbūs veiksniai, sąlygojantys investavimo sprendimus: poreikis modernizuoti gamybos technologiją, siekiant prisiderinti prie užsienio rinkose diktuojamų sąlygų, horizontalios integracijos ir veiklos diversifikacijos strategijų realizavimo. Įmonių vadovai pažymi šiuos ypatumus, kurie galėtų lemti per orientavimą į investavimo strategiją: geriau organizuotas produkcijos rėmimas; netiesioginis produkcijos pateikimo kanalas; modernesnės gamybos technologijos; pigesnės žaliavos. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad taikytų ir pasirinktų taikyti investavimo strategijų tarpusavio ryšio stiprumas mažesnis nei vidutinis.Tai rodo, kad įmonių vadovai, įvertindami vidinės ir išorinės aplinkos pokyčius, geba pasirinkti tinkamas strategijas, siekiant pelningos įmonių veiklos plėtotės regione.Išvados: 1. Pagrindiniai neigiami pramonės įmonių veiklos išoriniai veiksniai pasireiškia vidaus vartotojų perkamosios galios mažėjimu, finansinių lėšų stoka, gamybinio pajėgumo ribotumu. 2. Įmonių augimą labiausiai riboja apyvartinių lėšų stygius, žaliavų kainos, investicijų kontrolės stoka ir informacijos nepakankamumas. Pramonės įmonių veiklos rezultatų kitimą lemia tokie veiksniai kaip poreikis didinti produkcijos asortimentą, reaguojant į besiplečiančią potencialių vartotojų rinką, reikmė modernizuoti gamybos technologiją. 3. Įmonės investicijas ateityje ketina formuoti iš savo lėšų, siekdamos koncentruoti pagrindinę veiklą gamybos sektoriuje. Prognozuota, kad 2003 m. 71 proc. investicijų sudarys nuosavos įmonių lėšos. 4. Pramonės įmones skatino didinti investicijų apimtis grupės tokių veiksnių: poreikis didinti gamybos apimtis, reaguojant į besiplečiančią potencialių vartotojų rinką, reikmė modernizuoti gamybos technologiją, integruotos ir diversifikuotos plėtros įgyvendinimas. Identifikuoti pagrindiniai verslo aplinkos negatyvūs veiksniai: menka vartotojų perkamoji galia, neišvystytas įmonių produkcijos pateikimas, finansinių lėšų stygius, politinė-teisinė aplinka, gamybinių pajėgumų ribotumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Investavimo strategijos, pramonės įmonės, įmonių orientacija; Investavimo strategijos, pramonės įmonės, įmonių orientacija rinkų atžvilgiu, regiono plėtra; Rinku atžvilgiu, regiono plėtra; Companies' market orientation, regional development; Investment strategies, industrial enterprises,; Investment strategies, industrial enterprises, Companies' market orientation, regional development.

ENInvestment strategies in the industrial companies of Šiauliai town is analysed in the article. Versatile analysis of the strategies, used in the past and provided for the future is given. The period of 1995-2000 was chosen for thorough investment planning evaluation. Development capacity of the industrial companies up to 2003 is forecasted. In the end of the article key factors, predetermining implementation of the investment strategies, chosen by the industrial companies are given. Companies are suggested not to limit their activities with the regional development, but to take into consideration the globalization processes. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41217
Updated:
2018-12-17 11:28:49
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: