Vilnius : city of strangers

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Vilnius: city of strangers
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2012.
Pages:
295 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Prologue: Departures — 1. The Brink of Europe — 2. Mapping Sarmatia — 3. Enlightenment Shadows — 4. Napoleonʼs Curse — 5. Russian Intrigue — 6. German Intrusion — 7. The Absent Nation — 8. Maelstrom Europe — Notes — Illustrations — Cited works – Index.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Daugiakultūriškumas / Multiculturalism; Kultūros istorija / Cultural history.
Reviews:
Recenzija leidinyje Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2010, Vol. 58, no. 3, p. 417-420
Other Editions:
Vilnius: Reisen in die ferne Nähe / aus dem Englischen von Cornelius Hell, Jelena Dabić, Mascha Dabić unter Mitarbeit von Veronika Zoidl. Klagenfurt: Wieser Verlag GmbH, 2017. 282 p
Summary / Abstract:

LTNapoleonas Bonapartas, Dostojevkis, Stendalis, Tolstojus, Doblinas, Forsteris, Bachtinas ir Brodskis, neminint daugybės kitų, mažiau žinomų asmenybių, atskleidė Europos esmę savo naratyvuose apie Vilniaus miestą. Knygos autorius pasitelkė mieste pabuvojusių užsieniečių impresijas ir refleksijas sukurti įtikinamą bei intymią šio Europos širdyje įsikūrusio miesto – „lango į Europą“ – viziją. Nepaisant to, kad geografiškai Vilnius yra Europos centre, daugelį šimtmečių miestas gyvavo Europos šešėlyje ir periferinis jo vaidmuo šiandien menkai tepakito. Tačiau centro–periferijos santykiai neapsiriboja centro galia ir periferijos pajungimu. Paribiai visad kėsinasi į centro įtaką, įnešdami į šiuos santykius neaiškumo ir nesaugumo. Panaši situacija egzistuoja su marginalizuotu Vilniaus miesto centriškumu. Vilnius persmelktas Europos istorijos, bet čia ji išsisklaido įvairiausiomis kryptimis, miestas niekad neturėjo vienos ir vientisos tapatybės. Šia prasme Vilnius yra labiau „slenkstis“, sankirtos taškas nei centras ar periferija. Šioje knygoje pasakojama apie lūžio momentus, kuriuos patyrė, o vėliau aprašė į Vilnių patekę atvykėliai iš kitų šalių. Tai naratyvas apie Vilniaus miestą iš užsieniečių požiūrio taško, paremtas jų apmąstymų, žurnalistinių pasakojimų, oficialių ataskaitų, karinių stebėjimų ir kelionių užrašų medžiaga. Knyga pasakoja ne tik apie Vilniaus miestą, bet ir apie Europą, kurios skirtingi mentaliniai žemėlapiai atsiskleidžia atvykėliams vaikštant po Vilniaus gatves.Reikšminiai žodžiai: Vilniaus miesto istorija; Lietuvos kultūros istorija; Daugiakultūriškumas; Vilnius city history; History of Lithuanian culture; Multiculturalism.

ENNapoleon Bonaparte, Dostoevsky, Stendhal, Tolstoy, Doblin, Forster, Bakhtin and Brodsky, without mentioning many other less famous personalities, revealed the essence of Europe in the narrations about Vilnius City. The author of the book referred to the impressions and reflections of the foreigners who visited the city in creating a convincing and intimate vision of this city located in the very heart of Europe - "window to Europe". Despite the fact that Vilnius is the geographical centre of Europe, the city lived in the shadow of Europe for centuries, and its peripheral role has little changed yet. But the relations between the centre and periphery are not limited to the power of the centre and annexation of the periphery. Outskirts are always claiming the power of the centre, by bringing the sense of confusion and insecurity into their relations. Similar situation exists with the marginalised central nature of Vilnius City. Vilnius is filled with the European history, but it disperses in all possible directions here, the city has never had one and consistent identity. In this respect, Vilnius is more like a "threshold", point of intersection rather than periphery. This book reads about the breaking moments, which were experienced and later described by foreigners who visited Vilnius. It is a narration about Vilnius City from foreigners' perspective based on their reflections, journalist's stories, official reports, military observations and travel notes. The book tells not only about Vilnius City, but also about Europe, different mental maps of which open themselves to visitors when walking on the streets of Vilnius.

ISBN:
9789955235811; 97833990292297
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39804
Updated:
2021-03-21 13:25:42
Metrics:
Views: 39
Export: