XIX a. rusų rašytojų viešnagių Vilniuje aprašymai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX a. rusų rašytojų viešnagių Vilniuje aprašymai
Alternative Title:
Descriptions of trips to Vilnius by 19th century Russian writers
Keywords:
LT
Egodokumentiniai tekstai; Kelionių aprašymai; Rusų rašytojai Lietuvoje; Tekstai apie Vilnių; Travelogas.
EN
Ego-documentary texts; Russian writers in Lithuania; Texts on Vilnius; Travel descriptions; Travelogue.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - išaiškinti elementus, kuriais konstruojamas Vilniaus vaizdas XIX a. rusų rašytojų kelionių aprašymuose. Darbe iškeliama hipotezė, kad keliaujančių literatų nuostatas formuoja miesto statinių ir kitų objektų, istorinių ir šiuolaikinių personažų atranka, tam tikri miesto gyventojų grupių ir jų elgsenos bruožai. Analizuojami fragmentai iš skirtingų žanrų kūrinių - literatūrinės autobiografijos, atsiminimų, dienoraščio, kelionės užrašų ir kt. Dauguma šių kūrinių yra įvairūs egodokumentiniai tekstai, prie sensu stricto kelionių literatūros priskirtina Nikolajaus Leskovo dokumentinė apybraiža „Iš vieno kelionės dienoraščio" (1862), o maldininkų itinerariumų tradicijas iš dalies tęsia Andrejaus Muravjovo brošiūra „Rusiškoji Vilnia" (1864), kuri artima vadovo po miestą žanrui. Minėtos keliaujančio literato nuostatos priklauso tiek nuo skirtingų žanrų taisyklių, tiek nuo ideologinio diskurso. Būtent žanro reikalavimai ir tam tikro ideologinio diskurso ypatumai sąlygoja objektų ir personažų pasirinkimą ir aprašomos miesto erdvės suvokimą. Vieni analizuojami kūriniai svariai papildė tekstų apie Vilnių rusų literatūroje aruodą, tačiau ir kituose mažiau žinomuose tekstuose galima aptikti ne tik to paties aprašomo objekto - Vilniaus - detalių, bet ir tam pačiam ideologiniam diskursui būdingų elementų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Egodokumentiniai tekstai; Kelionių aprašymai; Rusų rašytojai Lietuvoje; Travelogas; Tekstai apie Vilnių; Ego-documentary texts; Travel descriptions; Russian writers in Lithuania; Travelogue; Texts on Vilnius.

ENThe purpose of this article is to explain the elements that construct the image of Vilnius in travel descriptions of Russian writers of the 19, h century. The work raises a hypothesis that the selection of city structures and other objects, historical and contemporary characters, as well as observation of urban population groups and their behaviour reveal the attitudes of the travelling writer. Fragments of works of different genres are analysed, i.e. literary autobiographies, memoirs, diaries, travel notes for newspapers, etc. Most of these works represent various varieties of egodocumentary texts, whereas Nikolay Leskov's documentary From a Single Travel Diary (1862) is attributed to sensu stricto travel literature. A booklet by Andrey Muravyov entitled The Russian Wilnia (1864) follows the genre of a city guidebook, which partly continues the tradition of the pilgrimage itineraries. These attitudes depend both on the conventions of different genres and on the ideological discourse. It is the demands of genres and the particularities of a certain ideological discourse that model the perception of urban space through the selection of objects and characters. Some of the analysed works have indirectly contributed to the maturation of texts on Vilnius in Russian literature. However, the essays that seemingly have been left out are characterised by analogical common details, the commonality of which has to be explained not only by the unity of the object, i.e. Vilnius, but also by a common ideological discourse. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93318
Updated:
2022-01-18 08:28:55
Metrics:
Views: 24
Export: