Sapiegų rūmai Antakalnyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sapiegų rūmai Antakalnyje
Publication Data:
Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012.
Pages:
239 p
Series:
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos; t. 13
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — 1. Ansamblio pažinimas: nuo legendų iki istorinių šaltinių studijų iki natūros tyrimų. Pirmieji Sapiegų rūmų aprašymai. Trumpai apie rūmų inventorius ir natūros tyrimus. Archeologiniai tyrimai: kada pastatytas seniausias mūrinis namas Sapiegų rūmų ir parko teritorijoje? Sapiegų žemės Antakalnyje ankstesni savininkai ir Petro Nonharto rūmai. Kazimiero Jono Sapiegos rūmai naujausių tyrimų duomenimis: planas ir tūriai — 2. Įvykiai ir statybos Sapiegų ansamblyje XVII a. pabaigoje – XIX a. — 3. Kazimiero Jono Sapiegos rūmai baroko kultūros kontekste — 4. Sapiegų rūmų ir parko ansamblis inventoriuose ir XXI a. pradžioje. Sapiegų rūmų Antakalnyje inventoriai. Rūmų ir parko ansamulio struktūra. Rūmų fasadai ir interjeras. Vanduo ir sanitariniai įrenginiai — 5. Sapiegų rūmų Antakalnyje inventoriai — 6. Kazimiero Jono Sapiegos rūmų restauravimo projektas. Specialusis planas. Sapiegų rūmų restauravimo projektas — 7. Svarbiausios Sapiegų rūmų Antakalnyje istorijos datos — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Streszczenie – Abstract.
Keywords:
LT
Giovanni's Battista Frediani's; Giovanni's Pietro'as Perti's; Kazimieras Jonas Sapiega, 1637-1720 (Kazimierz Jan Sapieha); Mikelandželas Palonis (Michelangelo Palloni); Sapiegos (Sapiega family); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokslo šaltiniai / Sources of science; Parkai / Parks.
Summary / Abstract:

LTSapiegų rūmai Vilniaus Antakalnio priemiestyje buvo pastatyti 1689-1692 m. Šie rūmai ir parkas – vienintelis Lietuvos teritorijoje išlikęs baroko laikotarpio didikų užmiesčio rūmų ir parko ansamblis, iki mūsų dienų išsaugojęs daugelį svarbiausių elementų. Vis dėlto per 200 metų, kai Sapiegos pasitraukė iš Antakalnio, pasikeitė parko želdinių architektūra, nugriauti ūkinio kiemo statiniai, dalis parko ir kiemo sienų, tačiau daugiausia pokyčių patyrė ansamblio apylinkės. Šioje knygoje, apibendrinus ankstesnių publikacijų, rašytinių šaltinių ir natūros tyrimų duomenis, nagrinėjama ansamblio istorija, rūmų architektūros kaita ir perstatymai, aptariama jų tyrimo ir restauravimo projektų rengimo raida, pristatomos visuomenės pastangos apsaugoti ansamblį nuo privatizavimo. Daugiausia dėmesio skiriama rūmų architektūros bei įrangos aptarimui. Taip pat siekiama išsiaiškinti visuomeninę ir idėjinę šių rūmų reikšmę (ją iš dalies atskleisti padeda išlikę arba šaltiniuose minimi viso ansamblio pastatų puošybos elementai); platesnį kultūrinį epochos kontekstą; numanomas rūmų statytojo Kazimiero Jono Sapiegos intencijas. Rūmų architektūros ir interjero meninė bei idėjinė visuma gvildenama bendrame epochos kultūrinio gyvenimo ir Sapiegų veiklos kontekste, siekiant išryškinti istorinę bei meninę nagrinėjamo paminklo vertę. Knygoje publikuojami 1718, 1795, 1808 ir 1829 m. rūmų inventoriai bei jų vertimai į lietuvių kalbą. Ansamblio statinių aprašymai inventoriuose ir 1795 m. sudarytame išlaidų, reikalingų pastatų remontui, apraše rodo išlikusių statinių architektūros ir puošybos pokyčius.Reikšminiai žodžiai: Antakalnis; Giovanni's Battista Frediani's; Giovanni's Pietro'as Perti's; Interjeras; Kazimieras Jonas Sapiega; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Michelangelo'as Palloni's; Parkai; Petras Nonhartas; Rūmai; Rūmų inventorius; Sapiegos (Sapiega family); Sapiegų rūmai; Vilnius; Antakalnis; Gardens; Giovanni Battista Frediani; Giovanni Pietro Perti; Interior; Kazimierz Jan Sapieha; Lithuania; Michelangelo Palloni; Palace; Palace inventory; Peter Nonhart; The Sapieha palace; Vilnius.

ENSapieha Palace in Antakalnis district of Vilnius was built in 1689–1692. This palace and the park represent the only surviving ensemble of noblemen’s Baroque countryside palace and park in the territory of Lithuania. The ensemble has retained many key elements until now. However, over 200 years since the Sapieha family left Antakalnis, the park’s landscape architecture has changed and maintenance yard structures and some park and yard walls have been demolished, but the ensemble’s surroundings have undergone most changes. After summing up data from previous publications, written sources and nature research, this book looks at the ensemble’s history, the palace’s architectural changes and reconstruction, discusses the process of creating projects for palace research and restoration, and presents public efforts to protect the ensemble from privatisation. Major focus is on the palace’s architecture and facilities. The book also aims to grasp the palace’s public and ideological significance (decoration elements of the ensemble’s buildings that have remained or are mentioned in sources help to partly reveal it), a wider cultural context of the epoch and implicit intentions of the founder of the palace, Jan Kazimierz Sapieha. Artistic and ideological aspects of the palace’s architecture and interior are analysed in a general context of the epoch’s cultural life and activities of the Sapieha family to highlight the historic and artistic value of the monument examined. The book publishes the palace’s inventories of 1718, 1795, 1808 and 1829, and their translations into Lithuanian. Descriptions of the ensemble’s structures in the inventories and in the 1795 specification of buildings’ repair costs show changes in the architecture and decoration of the remaining structures.

ISBN:
9786098061147
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39751
Updated:
2022-01-05 15:50:03
Metrics:
Views: 231
Export: