Istoriniai Lietuvos architektūros paveldo interjerai: istorija, tvarkyba, vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istoriniai Lietuvos architektūros paveldo interjerai: istorija, tvarkyba, vertinimas
Alternative Title:
Historical interiors of architectural heritage in Lithuania: history, restoration, and evaluation
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014.
Pages:
567 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — I. Istorinių Lietuvos architektūros paveldo interjerų saugojimo ir tvarkybos raida bei problemos — II. Istoriniai interjerai pagal tipologines architektūros paveldo objektų grupes: A. Gynybinės architektūros objektai; B. Visuomeninės civilinės architektūros objektai; C. Visuomeninės sakralinės architektūros paveldo objektai; D. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų ir žymių žmonių rūmai; E. Miestų gyvenamieji namai; F. Dvarų sodybų rūmai —III. Istorinių interjerų tvarkyba ir metodika: išvados ir siūlymai — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTKultūros paveldui priskirtinų architektūros ir istorinių memorialinių objektų interjeras yra svarbi ir reikšminga paveldo apsaugos bei tvarkybos sritis. Kultūros paveldo objektų interjerai, pasižymintys savita architektūra ir dekoru, atsižvelgiant į architektūros ir dailės istorijos laikotarpius, knygos autoriaus vadintini „istoriniais interjerais". Istorinį interjerą turi įvairūs kultūros paveldo objektai, kuriuos knygos autorius suskirstė į pastatų tipologines grupes. Pagal funkcinę paskirtį atrinkti pastatai reprezentuoja architektūros bei dailės istorijos stilistinius laikotarpius nuo gotikos iki XX a. pradžios. Istorinį interjerą, autoriaus nuomone, sudaro: interjero architektūra, kurią išreiškia pastato patalpos planas, jo struktūra, sienos, sienų plokštumose esančios angos, lubos ir grindys, taip pat ir architektūrinis meninis sprendimas, suteikiantis patalpai erdvinę meninę charakteristiką; interjero elementai: šildymo įrenginiai (krosnys, židiniai), šviestuvai, baldai, sienų ir lubų dekoras, meno kūriniai bei kitos detalės (užuolaidos, drapiruotės, kilimai ir pan.).Istoriniai pastatų interjerai yra svarbi ir vertinga kultūros paveldo objektų dalis. Lietuvoje yra nemažai kultūros paveldo objektų, kurių iš esmės išlikę tik eksterjerai, o interjerai išsaugoti tik iš dalies arba yra visai sunykę. Anksčiau kurti interjerai dažniau keitėsi ne tik dėl dažnesnio jų remonto ar naujų interjero „madų", bet ir dėl istorinių suiručių, karų, stichinių nelaimių. Todėl paveldosaugos požiūriu istorinių interjerų daug kur išlikę labai menkai arba jie visai sunykę. Istoriniai interjerai yra neatspariausia pastatų dalis, kuriai įtaką darė ne tik išoriniai, t. y. istorinių įvykių lemti, veiksniai, bet ir pastatų funkcijų, interjero sampratos bei „mados" raida. Istorijos tėkmėje Lietuvos kultūros paveldo pastatų interjeras labai nukentėjo, o senesnių, dar ankstyvesnių laikotarpių, statinių interjerų visai menkai teišlikę. Todėl pagrindinis istorinių interjerų tvarkybos metodas galėtų būti ne tik restauravimas, bet ir atkūrimas, o jų taikymą galėtume vadinti interjero gaivinimu. [Iš Įvado]

ENThe interiors of Lithuanian cultural heritage - architectural and historical-memorial objects are an important part of heritage protection and restoration. The interiors of cultural heritage objects with their distinctive architecture and interior decor along with their expression, and their association with the time periods of architecture and art history are collectively identified as historical interiors. Historical interior consists of: interior architecture formed by the plan of the premises, its structure, walls, cavities in the wall surface, ceilings and floors and their architectural and artistic solution, which creates the artistic aspect of the space of the premises; interior elements: heating devices (ovens, fireplaces), light fixtures, furniture, the decor of the walls and ceilings, pieces of art and other elements of the interior (curtains, rugs, etc.). In most cases of Lithuanian cultural objects the exteriors are intact, while the interiors have partially survived or have been completely destroyed. The historical interiors have changed due to renovation and developments in decoration trends and also due to wars, disturbances and natural disasters. The main methods of restoration of historical interiors are their restoration, re-creation and reconstruction, and for the processes of applying these methods together, the term revival of the historical interiors has been employed. The presentation and evaluation of notable Lithuanian historical interiors and their restoration is the main purpose of this book. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/101218
Updated:
2023-05-19 20:27:04
Metrics:
Views: 45
Export: