The Choir leader's activity in chorus as in the educational and learning organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Choir leader's activity in chorus as in the educational and learning organization
Alternative Title:
Choro vadovo veikla chore kaip edukacinėje ir besimokančioje organizacijoje
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 2 (56), p. 72-82
Keywords:
LT
Edukacine organizacija, besimokanti; Edukacinė organizacija, besimokanti organizacija, choras, choro vadovas, dirigentas; Organizacija, choras, choro vadovas, dirigentas.
EN
Educational organization, learning; Educational organization, learning organization, choir, choir leader, conductor; Organization, chorus, choir leader, conductor.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sprendžiama mokslinė problema detalizuojama klausimu: kaip choro vadovas veikia chore kaip edukacinėje ir besimokančioje organizacijoje? Straipsnio tikslas – teoriškai pagrįsti choro vadovo veiklos modelius chore kaip edukacinėje ir besimokančioje organizacijoje. Remiantis mokslinės literatūros analize, straipsnyje atskleistas platus choro vadovo vaidmenų spektras, iš kurių pagrindinis choro vadovo veikloje – dirigento vaidmuo. Dirigentas chore kaip edukacinėje organizacijoje atlieka edukatoriaus vaidmenį, kuris reiškiasi ugdytojo bei atlikėjo vaidmenimis. Dirigentas/ugdytojas – chormeisterio bei prusintojo vaidmenimis, o dirigentas/atlikėjas – interpretatoriaus vaidmeniu. Dirigentas/chormeisteris chore kaip edukacinėje organizacijoje formuoja choristų vokalą, ugdo ansambliškumą, formuoja choro tembrą bei moko choristus konkretaus kūrinio atlikimo, taip pat prusina atlikėjus, teikdamas žinių apie kūrinio kontekstą (filosofinį, meninį, istorinį), ugdo choristų meninį skonį bei turtina jų dvasinį pasaulį. Besimokančioje organizacijoje dirigentas veikia kaip interpretatorius, kuris aiškina chorui savo supratimą apie kūrinio atlikimą, kūrybiškai jaučia kūrinio atlikimą, priima kūrybišką sprendimą, harmonizuojantį konkrečią interpretaciją. Tokioje organizacijoje choro vadovas kasdien kuria novaciją per nuolatinį kitokį kūrinio skambėjimą ir nuolat besikeičiančią auditorijos reakciją. Ypatingai didelę reikšmę chorui kaip besimokančiai organizacijai turi jo atliekama kūrinio interpretacija.

ENThis article analyses the activity of the choir leader in chorus as in the educational and learning organization. The structure of choir leader’s roles is substantiated with the focus on the choir leader’s educational roles: conductor as choirmaster and conductor as performer. The chorus performance as the activity of educational organization is revealed and the stages of teaching the piece of music are presented. The chorus is analysed as learning organization in this article. The four models of choir leader’s activity in chorus as in educational and learning organization are theoretically validated. [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20100
Updated:
2020-11-15 20:11:03
Metrics:
Views: 4
Export: