Fulfilment of educational roles of the choir conductor

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Fulfilment of educational roles of the choir conductor
Alternative Title:
Choro vadovo veiklos edukacinių vaidmenų raiška
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2008, Nr. 3 (61), p. 79-92
Keywords:
LT
Choro vadovas; Edukaciniai vaidmenys; Besimokanti organizacija.
EN
Choir conductor; Educational roles; Learning organisation.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tikslas – atskleisti choro vadovo edukacinių vaidmenų raišką. Straipsnyje pristatomo tyrimo teorinės pozicijos: choro vadovas chore kaip edukacinėje organizacijoje veikia pagal du – „dirigento-partitūros komunikatoriaus“ bei „dirigento-intonatoriaus“ modelius. „Dirigento-partitūros komunikatoriaus“ modelyje dirigento interpretacijos planą diktuoja kūrinio partitūra. Dirigentas, komunikuodamas su choristais, moko juos suprasti ir laikytis kūrinio partitūroje nurodyto interpretacinio plano. Dirigentas, susipažinęs su kūrinio partitūra, komunikuoja su choro dainininkais, siekdamas iš kiekvieno jų išgauti tokį kūrinio skambesį, kokį diktuoja kūrinio partitūra. Dirigento interpretacinį planą diktuoja ne tik kūrinio partitūra, bet ir pats dirigentas veikia kūrinio partitūrą savo interpretaciniu planu, kurį repeticijos metu perteikia chorui. „Dirigento-intonatoriaus“ modelyje dirigentas susipažįsta su kūrinio partitūra, jos veikiamas susidaro kūrinio interpretacinį planą ir tiesiogiai moko chorą kaip atlikti kūrinį pagal savo sukurtą interpretaciją, taip choras bei kiekvienas choro dainininkas yra tiesiogiai veikiamas dirigento. Dirigentas, girdėdamas skambant kūrinį bei kiekvieną dainininką atliekantį šį kūrinį, iškart taiso tą atlikėją, kuris dirigento manymu nukrypsta nuo interpretacijos.Šiuo atveju dirigentas turi savo interpretaciją, seka ir, jeigu reikia, taiso (komunikuodamas gestais, mimika su choristais) chorą atlikimo metu, kad ši interpretacija būtų maksimaliai išpildyta (Jucevičienė, Jučaitė ir Tamušauskaitė, 2007). Choro vadovas chore kaip besimokančioje organizacijoje veikia pagal „dirigento-integruotos interpretacijos kūrėjo“ bei „dirigento-meninio vaizdo novatoriaus“ modelius. Veikdami pagal šiuos du modelius choro vadovai nuolat kuria inovacijas. „Dirigento-integruotos interpretacijos kūrėjo“ modelyje dirigentas yra veikiamas partitūros, choro bei kūrinio skambėjimo. Šiuo atveju inovacija priklauso nuo dirigento emocinio būvio, empatiškumo, meninio jautrumo, partitūros skaitymo (kurią kiekvieną kartą galima „perskaityti savaip“ ir naujai), choro pajautimo, muzikinio pasirengimo, erudicijos, klausos, choro sudėties ir kitų aspektų. Išvardinti aspektai yra tokie platūs, kad jų gausa bei įvairumas sąlygoja begalinį inovacijų atsiradimą. „Dirigento-meninio vaizdo novatoriaus“ modelyje kūrinio interpretaciją įtakoja partitūra, dirigentas, choras ir auditorija. Auditorija, klausydamasi kūrinio, veikia chorą ir dirigentą. Kūrinio skambesį sąlygoja komunikacija, kuri vyksta tarp dirigento ir choro, o koncerto metu – tarp dirigento, choro ir auditorijos. Šiuo atveju inovacija vyksta dviem būdais: per nuolatinį kitokį kūrinio skambėjimą bei per nuolatinę kitokią auditorijos reakciją. [...]. [Iš leidinio]

ENArticle deals with educational activities of a choir conductor in a choir as an educational and learning organisation. The educational character of the activities of choir conductors which they assume when fulfilling the roles of a conductor educator (choirmaster mentor) and conductor performer (interpreter) is also revealed, criteria and indicators of a choirmaster, mentor and interpreter, which constitute the instrument of the research, are identified. The article describes the process of the academic study conducted, introduces the criteria for the selection of respondents, gives a detailed description of the progress, and analyses the empirical data of the fulfilment of educational roles the choir director plays. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49666
Updated:
2018-12-17 12:24:48
Metrics:
Views: 10
Export: