Pleneras - būsimųjų dailės mokytojų meninių kompetencijų ugdymo forma

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pleneras - būsimųjų dailės mokytojų meninių kompetencijų ugdymo forma
Alternative Title:
Using plainair as a form of artistic competence development method in to-be teachers of fine arts
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 3 (14), p. 43-49
Keywords:
LT
Kraštovaizdis; Meninė kompetencija; Meninės kompetencijos; Peizažas; Pleneras.
EN
Artistic competence; Landscape; Plainair.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninėje edukologijoje akcentuojama pedagogo kompetencija yra aktuali ir dailės dalyko mokytojui. Siekiant išugdyti kompetentingą dailės mokytoją, reikalingos įvairios meninių kompetencijų ugdymo formos. Viena tokių yra vasaros praktika – pleneras. Kadangi plenero studijos įtrauktos į aukštųjų dailės mokyklų, daugelio vaikų ir jaunimo dailės mokyklų lavinimo programas, galima teigti, jog būsimųjų dailės mokytojų meninių kompetencijų ugdymas plenere yra aktuali šiandienos meno pedagogikos problema. Straipsnio tyrimo tikslas – atskleisti plenerą, kaip būsimųjų dailės mokytojų meninių kompetencijų ugdymo formą. Pleneras, kaip visuminės ir integruotos meninės raiškos ir kūrybos forma, atliepia vieną iš vidurinėje mokykloje puoselėjamų meninio ugdymo specifiką atitinkančių vertybinių nuostatų. Tai estetinė nuostata į meno kūrinius, gamtą, sukurtą aplinką, žmonių tarpusavio santykius ir bendravimą. Būsimajam dailės mokytojui labai svarbu po studijų uždaroje erdvėje pačiam patirti kūrybos plenere įspūdžius, išsiugdyti tokias menines kompetencijas, kurios jam ateityje padėtų taikyti dailės raiškos ugdymo metodus, dirbant su mokiniais gamtoje. Pleneras būsimiems dailės mokytojams sudaro optimalias tokių komponentų, kaip spalva ir apšvietimas bei jų subordinacija, pažinimo sąlygas, kurios beveik nepakeičiamos jokiomis kitomis dailės mokymo sąlygomis. Pleneras sudaro prielaidas ne tik būsimų dailės mokytojų dalykiniams įgūdžiams ugdyti, bet skatina ir dailės mokymui būtinų psichologinių gebėjimų – pasitikėjimo, bendradarbiavimo, komunikavimo – sklaidą.

ENThis paper attempts to draw pedagogues' attention to an important form of future teachers' education, namely, to summer practice. The relevance of the topic cannot be doubted, as education influences major aspects of the personality formation, expression and self-expression. The paper emphasizes the importance of a human being's contact with nature for the spiritual nobility of his/her Personality. This is proved not only by the history of fine arts itself, but also by the sciences analyzing it, namely esthetics, philosophy of arts, history of arts, etc. In the arts pedagogy this sphere is still an inexhaustible incentive for spiritual growth and a source of esthetic education. Future teachers of fine arts trained at VPU for a number of years, have had an opportunity of contacting with nature already. Third year BA students have a mandetary summer practice, drawing and painting in plainair. Popularity of this Practice is evident, however, no significant analysis has been made of this important artistic activity in pedagogical literature. Thus the aim of this paper is an attempt to substantiate summer practice as an educational form of future teachers °f fine arts, as it foster their professional, esthetic and spiritual development. Plainair conditions and methods achieving this important aim are described, their importance for the development of students' technical mastery and dissemination of their artistic expression have been identified in the Paper. Summing up the originality of summer practice as an educational form of future teachers of fine arts it is claimed that the feeling of amazement arises on the basis of experiencing contrasting impressions. This feeling fosters a strive for mastering technical issues, and provides possibilities of the development of fistic feeling. The paper also emphasizes the influence of comparison of natural and human-adjusted environment, observation and evaluation of personality development. [abstract fr

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38861
Updated:
2018-12-17 12:08:45
Metrics:
Views: 57    Downloads: 3
Export: