Vaiko ugdymas karjerai integruotoje bendrojo ugdymo mokykloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko ugdymas karjerai integruotoje bendrojo ugdymo mokykloje
Alternative Title:
Children career education in the integrated general education school
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karjeros kompetencijų ugdymas; Profesinis apsisprendimas; Ugdymas karjerai; Career competence education; Career education; Decision; Professional; Professional decision.
Keywords:
LT
Karjera / Career; Profesinis apsisprendimas; Ugdymas / Education.
EN
Decision; Professional decision; Professional.
Summary / Abstract:

LTSparčiai vykstant socialiniams, ekonominiams, kultūriniams pasaulio pokyčiams, spartėjant mokslo ir technologijų pažangai ypač svarbi tampa žmogiškų resursų kokybė, kurią lemia švietimo bei profesinio mokymo lygio ir darbo rinkos sąveika. Karjeros projektavimas straipsnio autorių yra suprantamas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas, iš kiekvieno asmens reikalaujantis naujų kompetencijų įsisavinimo ir sąlygojantis naują požiūrį į profesijos rinkimosi fenomeną. Todėl vaiko ugdymas karjerai įvardijamas vienu iš svarbiausių švietimo sistemos tikslų, ugdantis atsakomybę ne tik už bendrąjį vaiko lavinimą ir kvalifikuotų specialistų rengimą, bet ir už jų karjeros vystymui reikalingų kompetencijų išugdymą. Straipsnyje siekiama atskleisti vaiko ugdymo karjerai modelio ypatumus integruotoje bendrojo lavinimo mokykloje, atliepiant individualius vaiko poreikius ir galimybes, nes vaikystėje prasidėjęs šiuolaikinės karjeros planavimo kompetencijų ugdymas suformuoja savitą darbo pasaulio vaizdą, kuris vėliau lemia asmens profesinį apsisprendimą. [Iš leidinio]

ENWith fast social, economical, cultural changes in the world, rapid progress of science and technologies, the quality of human resources, determined by the interaction of the level of education and professional training and labour market, becomes especially important. The authors of the article understand career projection as a life-long process, requiring from each person mastering of new competences and determining a new attitude to the phenomenon of profession selection. Therefore children career education is named as one of the most important objectives of education system, developing responsibility not only for general children education and preparation of qualified specialists, but also for education of competences, necessary for their career development. The article aims at disclosing peculiarities of the model of children career development in the integrated general education school, resounding to the individual needs and possibilities of a child, because education of modern career planning competences, which starts in childhood, forms an individual view of working world, which later determines personal professional decision. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38617
Updated:
2016-09-20 19:50:40
Metrics:
Views: 24
Export: