Moderniosios Lietuvos kūrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moderniosios Lietuvos kūrimas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012.
Pages:
254 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Rusijos imperija (Russian Empire); Lietuvių inteligentija; Nacionalinis judėjimas; Tautos lyderiai; Modernizacija; Etninė grupė; Moterų judėjimas; Lithuania; Russian empire; Lithuanian Intelligentsia; Nation movemenet; Nations leaders; Modernazation; Ethnich group; Women's movement.
Contents:
Pratarmė — Įžanga — I. Imperijos periferija: Lietuvos gubernijos XIX a. pabaigoje. Socialinės ir ekonominės sąlygos. Rusifikacija. Blaivybės sąjūdis ir raštingumo didėjimas. Lietuvių bajorijos „patriotinis judėjimas“ — II. Imperijos provincialai: inteligentijos gimimas. Kilmės klausimas. Demografiniai ir profesiniai inteligentijos bruožai. Kartų konfliktas: sūnūs ir tėvai. Inteligentija kaip studentų judėjimas. Geografinis išstūmimas, patriotinės veiklos centrai ir „prarastoji inteligentija“, Aušra ir Varpas: pirmosios inteligentų bendruomenės. Politinis susiskaldymas iki 1905 m. — III. Miesto elito kūrimas. Lietuvių inteligentija tarp miesto ir kaimo. Miesto paieškos: Vilniaus inteligentų bendruomenės atsiradimas. Vilniaus žinių poveikis — IV. Visuomenės paieškos: inteligentija 1905 m. revoliucijoje. Revoliucija – tautinė ar socialinė? Socialiniai neramumai ir patriotinis elitas iki lietuvių susivažiavimo. Lietuvių, lenkų, baltarusių ir žydų inteligentijos 1905 m. Inteligentai ir valstiečiai lietuvių susivažiavime. Po susivažiavimo — V. Tautinių nuotakų paieškos: inteligentija ir moterys. Debatų apie moteris kilmė. Teorija ir praktika: eksperimentinės santuokos, viengungystė ir bajorų salonai. Nuo tautinių motinų iki patriotinių draugysčių. Moterų politika po 1905 m.— VI. Tautinės kultūros kūrimas: inteligentija ir kultūros politika 1906–1914 m. Kultūrinis nacionalizmas ir tautokūra. „Kultūros darbo“ laikotarpis: bendrieji bruožai ir lyderystės klausimas. Inteligentija ir rašymas. Disciplinuojančios kultūros strategijos — VII. Karas, tremtis ir tautos kūrimas. Pirmoji reakcija į karą ir nepriklausomybės idėjos plitimas. Pabėgėlių politika: tautinės bendruomenės kalvė. Kelionė į tėvynę: repatriacija ir tautos kūrimas — Epilogas — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minorities. National minorities; Judėjimai / Movements; Lietuvių inteligentija; Modernizacija; Pabėgėliai / Refugees; Tautos lyderiai.
Summary / Abstract:

LTKnygoje apžvelgiama lietuvių nacionalinio sąjūdžio istorija 1880–1918 m., analizuojama lietuviškojo nacionalizmo genezė. Tyrimas grindžiamas sociologų bei istorikų Erico Hobsbawmo, Benedicto Andersono, Ernesto Gellnerio, Miroslavo Hrocho įžvalgomis apie inteligentijos vaidmenį formuojant tautą. Pateikiamas platus ekonominės bei socialinės Lietuvos raidos po baudžiavos panaikinimo kontekstas, apžvelgiama krašto rusinimo politika, blaivybės judėjimas ir gyventojų raštingumo statistika, romantinių XIX a. rašytojų vaidmuo formuojant istorinę savimonę. Atskiras skyrius skirtas sekuliariosios lietuvių inteligentijos raidai, analizuojami jos atsiradimo bei brandos faktoriai (studijos, draugijos, spauda, partijos ir kt.), specifinė padėtis Lietuvos miestų bendruomenėje, 1905 m. revoliucijos (Didžiojo Vilniaus Seimo) politinės patirtys. Aptariama "moterų klausimo" svarba ir moterų emancipacija, jų politinės aspiracijos. Apžvelgiama lietuvių inteligentijos kultūrinė veikla ir kultūros sklaidos visuomenėje 1906–1914 m. strategijos, jų vaidmuo tautos formavimo projekte. Analizuojama inteligentijos politinis spektras, veikla Pirmojo pasaulinio karo metais, pastangos telkti ir organizuoti į Rusiją pasitraukusius lietuvius karo pabėgėlius, akcentuojama įvykių Rusijoje svarba konsoliduojant tautą. Modernios visuomenės raidos pagimdytas lietuvių nacionalizmas yra svarbus ir nacionalinių bei politinių judėjimų šiuolaikinėje Rytų Europoje pažinimui.

ENThis book is an attempt to offer a social and cultural analysis of the Lithuanian patriotic elite, their mentalities and efforts to forge links with society. It explores a history of the Lithuanian national movement from its origins in the 1880s to the emergence of an independent state in 1918. This was a period when a concept of 'modern Lithuania' became constituted, first as a nation and later as a state project. The key role in this process was played by the Lithuanian intelligentsia, who claimed the role of the nation's leaders from the early days of their movement. In this book author's focus is largely on the nationalist intelligentsia, as theorists of nationalism such as A. D. Smith, E. Gellner, B. Anderson, M. Hroch and others understand them. Structurally, the book focuses on four major historical developments: the birth of the first communities of the secular Lithuanian patriots in the 1880s; the impact of the 1905 revolution; the period of 'national cultural work' during 1906-1914; and the years of wartime population displacement between 1915 and 1918. These were the four critical moments that shaped and determined the social, political and cultural character of the Lithuanian intelligentsia and the Lithuanian movement in general. The book's conclusion that Lithuanian nationalism is a construct emerging from modern social forces is highly significant for understanding nationalism and contemporary political developments in Eastern Europe more generally.

ISBN:
9786094250774
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37905
Updated:
2016-11-03 11:43:18
Metrics:
Views: 100
Export: