Lietuvių ir litvakų kultūriniai sąlyčiai modernėjančiame pasaulyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir litvakų kultūriniai sąlyčiai modernėjančiame pasaulyje
Alternative Title:
Lithuanian and Litvak cultural contacts in the modern world
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daugiakukūriškumas; Kultūrinis dialogas; Kultūrinė integracija; Lietuvių ir litvakų kultūriniai santykiai; Litvakų kultūra; Cultural; Cultural dialog; Cultural integration; Dialog; Lithuanian and Litvak cultural relations; Litvak culture; Multiculturalism.
Keywords:
LT
Daugiakultūriškumas / Multiculturalism; Kultūrinė integracija; Kultūrinis dialogas; Lietuvių ir litvakų kultūriniai santykiai; Litvakų kultūra; Žydai / Jews.
EN
Cultural dialog; Cultural integration; Cultural; Dialog; Lithuanian and Litvak cultural relations; Litvak culture.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis skirtas aptarti lietuvių ir žydų kultūrinio dialogo istorinius pokyčius ir ypatumus, pabrėžiant XIX-XX a. litvakų bendruomenėje stiprėjančias pasaulietines tendencijas ir dalies intelektualinio ir meninio elito integracijos j europinę bei kultūrą siekį. Viena vertus, darbe aptariamas Lietuvos judaizmo savitumas, Apšvietos ideologijos poveikis litvakų religinės sąmonės ir kultūros raidai. Ypatingas dėmesys skiriamas iškilių litvakų intelektualų ir menininkų tapatybės kaitai modernėjančio pasaulio akistatoje. Kita vertus, mėginama pažvelgti, kaip carizmo laikotarpiu ir kuriantis nacionalinei valstybei buvo tęsiama LDK daugiakultūrė ir polikonfesinė tradicija ir kaip XX a. tvirtinant lietuvybę tarpukaryje klostėsi lietuvių ir žydų kultūriniai santykiai. Autorė, pasitelkdama konkrečių tarpukario gyvenimo reiškinių analizę, aiškinasi, kaip modernybė veikė litvakų ir lietuvių santykius, kuo savitas lietuviškasis judaizmas ir litvakų kultūra, kaip Lietuvoje buvo atvertos galimybės judaizmui įsilieti į europietiškąją kultūrą, kokių sąlyčio taškų lietuviai ieškojo su žydų kultūra ir kokias pastangas įsilieti į lietuvių kultūrą dėjo litvakai. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the historical development of the Lithuanian-Jewish cultural dialog by explaining how secular trends were gradually permeating the Litvak community in the nineteenth and twentieth centuries and how numerous intellectuals and artists sought to exploit the new possibilities of cultural integration into European civilization. On the one hand, the article deals with Lithuanian Jewish identity, the ways in which the ideology of Enlightenment affects Litvak religious consciousness and cultural development. Particular attention is paid to the change of identity of world-famous Litvaks after their exposure to the social and cultural modernization of Europe. On the other hand, an attempt is made to show how the multicultural and multiconfessional tradition of the Grand Duchy of Lithuania persisted during the Tsarist period, though the Lithuanian-Jewish relationship took a turn for the worse. Lithuanian-Jewish relations underwent profound changes in the time of establishing a national state and Modern Lithuanian identity. Through the exploration of the interwar period and specific examples of cultural life, the author shows how modernity affected the Litvak and Lithuanian cultural dialog. The article states that Lithuanian Judaism and Litvak culture opened UP the opportunity to integrate Judaism into European culture. It also shows that some Lithuanian cultural figures supported the integration of Litvaks, and Litvaks themselves made special efforts to participate in Lithuanian culture during the interwar years. [From the publication]

ISBN:
9789955868606
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56546
Updated:
2020-12-01 15:58:04
Metrics:
Views: 46    Downloads: 14
Export: