Quality assurance in practical education : the dimensions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Quality assurance in practical education: the dimensions
In the Book:
Enkulturation durch sozialen Kompetenzerwerb / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt, M.: Lang, 2011. P. 293-302. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 22)
Keywords:
LT
Dimensija; Kokybės užtikrinimas; Kokybės užtikrinimas, praktinis ugdymas; Praktinis ugdymas.
EN
Dimension; Practical education; Quality assurance; Quality assurance, practical education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami ir apibrėžiami praktinio mokymo kokybės užtikrinimo matmenys. Atskleidžiami tyrimo, vykdyto dviem etapais, rezultatai. Pirmame etape siekta ištirti praktinio mokymo kokybės užtikrinimo kriterijus. Šiam tikslui pasiekti buvo taikoma turinio analizė. Antrajame etape, siekiant išnagrinėti veiksnių struktūrą ir apibrėžti koncepciją, buvo atlikta faktorinė analizė. Tyrimo duomenų analizė išryškino keturis praktinio mokymo kokybės užtikrinimo aspektus: veiklą, motyvaciją, kompetencijas bei kvalifikacijas ir aplinką. Turinio analizės ir faktorinės analizės pagrindu išskirta keturių dimensijų sistema. Motyvacijos dimensija apima socialinę atsakomybę, poreikius, lūkesčius ir suinteresuotųjų šalių požiūrius, poreikius, lūkesčius. Veiklos dimensija apima lyderių elgseną, praktinio mokymo ir kitų procesų valdymą; galimą bendruomenės susitelkimą, partnerystės santykius. Kompetencijos ir kvalifikacijos dimensija apima studentų praktinius įgūdžius, mokytojų kvalifikaciją ir kompetenciją, žinias, įgūdžius ir inovacijos valdymą. Aplinkos dimensija apima vidaus ir išorės aplinką ir yra holistinė savo esme, vienija visas tris kitas dimensijas. Kiekviena iš šių dimensijų atitinka tam tikrus kriterijus, todėl gali būti atskleista išsamiau. Dimensijų sistema gali būti naudojama kokybės vertinimo kriterijų, rodiklių ir savęs vertinimo klausimynų sukūrimui. Ji gali būti laikoma kaip kokybės užtikrinimo pagrindas praktinio mokymo srityje.

ENThe purpose of this article is to define the dimensions of quality assurance in practical education. The study identified four dimensions of quality assurance in practical education: activity, motivation, competences and qualifications, and environment. The system of four dimensions was identified by content analysis and factor analysis. Motivation dimension is composed of social responsibility; needs, expectations and attitudes of stakeholders; needs, expectations and attitudes of customers. Activity dimension involves behavior of leaders; practical education and other processes management; potential of community; partnership relations. Competence and qualification dimension consists of practical competences of students; qualifications and competences of teachers; knowledge, skills and innovations management. Environmental dimension includes the external and internal environment and is holistic in its core: brings together all three other dimensions. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31230
Updated:
2014-02-10 21:03:53
Metrics:
Views: 2
Export: