A Comparative analysis on housing policies in Turkey and Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Comparative analysis on housing policies in Turkey and Lithuania
Alternative Title:
Būsto politikos Turkijoje ir Lietuvoje lyginamoji analizė
In the Journal:
Keywords:
LT
Būstas; Būsto politika; Būsto strategija.
EN
Housing; Housing Policy; Housing Strategy.
Summary / Abstract:

LTBūsto sektorius yra labai svarbus sektorius visame pasaulyje. Didelę įtaką busto sektoriui turi finansavimas, remontai, valdymas, vertinimas, mokesčiai, gyventojų skaičius. Straipsnyje atliekama būsto politikos Turkijoje ir Lietuvoje lyginamoji analizė, pateikiami Turkijos ir Lietuvos būsto strategijų bendri bruožai ir skirtumai, analizuojami strategijų principai ir prioritetai. Analizuojama gyventojų skaičiaus įtaka būsto sektoriui. Akcentuojami tam tikri ekonominiai aspektai. Ištirta ir pateikta socialinio būsto politika nagrinėjamose šalyse. Pateikiamos būsto problemos dviejose analizuojamose šalyse. Atskiras dėmesys nukreiptas į subalansuotą būstą ir socialinę sanglaudą būsto srityje, taip pat apžvelgta būsto nuomos rinka bei susijusios problemos. Pateikiama Turkijos ir Lietuvos SSGG analizė. [Iš leidinio]

ENThe housing sector is a very important sector in the national economy worldwide. The greater importance of the housing sector is broadly defined, to include financing, upgrading, repairs, management, valuation, taxation and population. The article presents a comparative analysis on housing policies in Turkey and Lithuania. The housing strategies - their differences and similarities - of Turkey and Lithuania are presented in the article. Strategic principles and preferences of housing are analysed in the countries under investigation. Some economic aspects are underlined. The policies of social housing of investigated countries are presented. The housing problems of both analysed countries are described. Special attention is paid to sustainable housing and social cohesion in housing. [From the publication]

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16983
Updated:
2021-03-04 09:26:19
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: