Pradinių klasių mokytojo profesinės saviugdos raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokytojo profesinės saviugdos raida
Alternative Title:
Evolution of Professional Self-Development of the Elementary School Teacher
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 66, p. 64-69
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pradinis ugdymas / Primary education; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTKiekvienas laikotarpis pedagogo profesijai kelia savus reikalavimus. Šis informacinės visuomenės ir naujų technologijų amžiaus reikalauja iš pedagogų nuolat mokytis ir kelti savo kvalifikaciją, kad kiekvienas galėtų įgyti šį laiką atitinkančius profesinės veiklos įgūdžius, numatyti profesinės veiklos perspektyvas, vertinti bei kritiškai mąstyti, operatyviai spręsti susidariusias problemas. Švietimo reforma Lietuvoje jau praėjo pirmuosius du etapus: paskelbtas Švietimo įstatymo pataisų projektas, parengtas Pedagogų atestacijos nuostatų pataisų projektas, rengiami ir kiti poįstatyminiai aktai. Tyrimo tikslas – pradinių klasių mokytojo profesinės saviugdos tobulinimas. Tyrimo uždaviniai: 1. išnagrinėti pradinių klasių mokytojų tęstinio ugdymo(si) poreikius ir jų tenkinimo galimybes; 2. išsiaiškinti veiksnius, galinčius turėti įtakos pedagogų saviugdai.Reikšminiai žodžiai: Profesinės saviugdos raida; Saviugdos tobulinimas; Tęstinio ugdymosi poreikiai; Pradinių klasių mokytojai; Development of professional self-help; Refinement of self-help; Demands of continuing education; Primary school teacher.

ENEvery period in a teacher’s career poses its own requirements to the profession. This age of information society and new technologies requires from teachers continuous learning and professional development so that each of them could acquire currently required professional skills, plan for prospects of professional activities, evaluate and think critically and quickly solve emerging problems. The educational reform in Lithuania has completed the first two stages: the draft amendments to the Law on Education have been published, the draft amendments to the Regulations on Teacher Certification is completed and other legal acts are being created. The purpose of the study is improvement of professional self-development of the elementary school teacher. Research objectives: 1. to analyse the needs for continuous education of elementary school teachers and opportunities for meeting them; 2. to find factors which may have impact on self-development of teachers.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7973
Updated:
2018-12-20 22:57:37
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: