Šiuolaikinis religingumas : naujieji judėjimai ir išraiškos formos amžių sandūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinis religingumas: naujieji judėjimai ir išraiškos formos amžių sandūroje
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2000.
Pages:
198 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Visuomenės kaita ir naujasis religingumas — Žmogus besikeičiančiame pasaulyje — Religija postmodernioje visuomenėje — Naujojo religingumo samprata — Sektos sąvoka ir jos vartojimas — Religinių judėjimų klasifikacija — Naujasis religingumas Lietuvoje — Krikščioniškoji tradicija ir naujieji krikščioniški judėjimai — Krikščioniškosios tradicijos kontūrai — Tradicinė krikščionybė Lietuvoje — Evangelikai baptistai — Sekmininkų judėjimas — Charizminis atsinaujinimas krikščionybėje — Visos Evangelijos judėjimas — Nedenominacinės krikščioniškos bažnyčios — Atsinaujinimo sąjūdžiai Katalikų Bažnyčioje — „Šventumo grupės“ — Krikščioniškos „šventumo grupės“ — Septintosios dienos adventistai — Naujoji Apaštalų Bažnyčia — Kristaus Bažnyčia — Vietinės bažnyčios — Kvazikrikščioniški judėjimai — Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia — Jehovos liudytojai — Kristadelfiečiai — „Šeima“, arba „Dievo vaikai“ — Naujieji religiniai judėjimai — Rytietiškos kilmės grupės — Krišnos sąmonės judėjimas — Ošo (Osho) meditacijos centrai — Sathya Sai Babos judėjimas — Kiti rytietiškos kilmės judėjimai — Mesianistinės ir naujojo apreiškimo grupės — Bahajų tikėjimas — Suvienijimo judėjimas — Kitos „naujojo apreiškimo“ grupės Lietuvoje — Psichokultai — Scientologijos Bažnyčia — Psichokultai Lietuvoje — Naujojo amžiaus judėjimas — Naujieji religiniai fenomenai ir visuomenė — Visuomenės reakcijos į naujuosius religinius fenomenus — Valstybė ir naujieji religiniai fenomenai — Naujieji religiniai fenomenai ir šeimos — Pabaiga — Šaltiniai ir literatūra.
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTŠioje knygoje aptariami šiandien žinomi nauji religiniai fenomenai, atsižvelgiant tiek į pasaulinį, tiek į Lietuvos kontekstą. Siekiama atskleisti naujųjų religinių judėjimų istorijos ir pasaulėžiūros detales, suprasti Lietuvoje veikiančių religinių organizacijų tikslus ir veiklos pobūdį. Knygoje analizuojami naujieji religiniai ir kiti netradiciniai judėjimai. Pirmoje dalyje nusakomos šiuolaikinės religingumo paieškos ir atradimai, aiškinamas naujojo religingumo fenomenas ir jo vieta šiuolaikinėje visuomenėje. Antroje dalyje analizuojami svarbiausi dabarties religiniai judėjimai. Pradedama nuo geriausiai Lietuvoje žinomo krikščionių tikėjimo: aiškinama krikščionio sąvoka, kuria pastaruoju metu mėgstama manipuliuoti, ir kuri leidžia apibrėžti konkrečią grupę, bažnyčią ar judėjimą kaip krikščioniškus. Išsiaiškinę šiuos kriterijus, autoriai tyrinėja krikščioniškas bendruomenes įvairialypėje naujojo religingumo panoramoje. Aptaria evangelikų baptistų, sekmininkų judėjimus, charizmatinio sąjūdžio bendruomenes, nedenominacinių bažnyčių veiklą, Romos katalikų charizminio atsinaujinimo sąjūdį. Trečioje dalyje tyrinėjamos krikščioniškos ir kvazikrikščioniškos „šventumo grupės“, kurios teigia, kad priklausymas judėjimui suteikia tikinčiajam išskirtinę padėtį. Pradedant nuo tų grupių, kurias galima pavadinti krikščioniškomis, pamažu judama prie krikščioniškumą praradusių judėjimų. Ketvirtoje knygos dalyje glaustai aptariami rytietiškos kilmės naujieji religiniai judėjimai, jų doktrinos ir praktikų bruožai.Reikšminiai žodžiai: Naujieji religiniai judėjimai; Religijos istorija; Šiuolaikinis religingumas; Contemporary religiosity; History of religion; Lithuania; New Religious Movements.

ENThis book discusses new religious phenomena that are known today, taking into consideration both the global and Lithuania’s context. The work aims to reveal details of the history and world outlook of new religious movements, and to understand the goals and the nature of activities pursued by religious organisations operating in Lithuania. The book looks at new religious and other unconventional movements. Part one examines searches and discoveries of contemporary religiosity, and explains the phenomenon of new religiosity and its place in modern society. Part two analyses the key religious movements nowadays. This part begins with the Christian faith which is best known in Lithuania: the book explains the concept of the Christian which has recently been manipulated and allows defining a particular group, church or movement as Christian. Having established these criteria, the authors explore Christian communities in a miscellaneous panorama of new religiosity. This part discusses movements of Evangelical Baptists and Pentecostals, communities of the charismatic movement, activities of undenominational churches and the Roman Catholic Charismatic Renewal Movement. Part three studies Christian and quasi-Christian “holiness groups” that state that membership of the movement gives a believer an exceptional status. The groups range from the ones that can be called Christian to movements that lost their Christianity. The book’s part four briefly discusses new religious movements of oriental origin, their doctrines and practices.

ISBN:
5415015191
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35541
Updated:
2021-03-05 21:25:58
Metrics:
Views: 147
Export: