Socialinės-demografinės aplinkos kitimo įtaka vietinei Šiaulių miesto plėtrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės-demografinės aplinkos kitimo įtaka vietinei Šiaulių miesto plėtrai
Alternative Title:
Impact of socio-demographic changes on local Šiauliai city development
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2003, Nr. 2 (23), p. 33-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Demografiniai procesai; Ekspertinė apklausa; Miestų bendruomenė; Miestų plėtra; Socialinės aplinkos ir neekonominės gyvenimo kokybės indikatoriai; City community; City development; Expert questionnaire; Social and non-economic life quality indicators; Socio-demographic processes; Urban community; Urban development.
Keywords:
LT
Demografiniai procesai; Ekspertinė apklausa; Miestų bendruomenė; Miestų plėtra; Socialinės aplinkos ir neekonominės gyvenimo kokybės indikatoriai.
EN
City community; City development; Expert questionnaire; Social and non-economic life quality indicators; Socio-demographic processes; Urban community; Urban development.
Summary / Abstract:

LTIntegruodamasi į Europos Sąjungą Lietuva įgyja naujų galimybių spręsti kylančias socialines ir ekonomines problemas. Kadangi plėtros programos rengiamos atsižvelgiant į vietines sąlygas, pastarųjų analizė, probleminių bet perspektyvinių sričių identifikavimas atskiruose administraciniuose vienetuose yra svarbus etapas integruojantis į Europos Sąjungą. Straipsnyje pateikiami Šiaulių miesto socialinės-demografinės aplinkos tyrimo duomenys ir jų interpretacijos. Tyrimu buvo siekiama ištirti, kokiais trūkumais, ribotumais, grėsmėmis ir pavojais bei privalumais, galimybėmis ir potencialu pasižymi įvairios Šiaulių miesto socialinės aplinkos ir gyvenimo kokybės sritys. Tyrimo objektą sudaro šie Šiaulių miesto socialinės-demografinės aplinkos komponentai: demografiniai pokyčiai; gyvenamojo būsto fondas; sveikatos apsauga; socialinių paslaugų situacija; darbo rinka: teisėsaugos situacija; religinės bendruomenės ir maldos namai; politinės partijos ir jų veikla; kultūros veikla ir sporto situacija; švietimo ir mokslo situacija bei perspektyvos. [Iš leidinio]

ENThe paper represents the main research data and it's interpretations of socio-demographic analysis of Siauliai city. The papers discuss about strengths, weakness, possibilities, opportunities and threats in socio-demographic area of the city, emphasizes problematic indicators of sociodemographic environment, formulating and implementing policies about socio-demographic problems. The following were identified as being of particular interest: demographic tendencies (population size and percentage by spatial population density, composition by sex and age); available housing; situation of health and social care; labour market; crime and the law enforcement activities; religious confessions; culture and sport situation; education system and its perspectives. [Text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42852
Updated:
2019-03-04 07:48:15
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: