Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija
Alternative Title:
Grand Duchy of Lithuania and its tradition
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
335 p
Leidimas lenkų kalba: Wielkie Księstwo Litewskie : wspólna historia, podzielona pamięć / Alfredas Bumblauskas ; tł. z lit. Alicja Malewska. Wars
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Kultūros paveldas; Sostinė; Karyba; Civilizacinis šuolis; Krikštas; Karai; Barokas; Apšvieta; The Grand Duchy of Lithuania; Cultural heritage; Capital; Warfare; Civilizational leap; Christening; Wars; The Baroque; The Enlightenment.
Contents:
Pratarmė — Užmiršta ir reali Europos valstybė — Lietuvos Didžioji Kunigaikštija: tarsi gyvos valstybės faktai — Užmirštoji Silicianijos kunigaikštija — LDK - antroji Lenkijos civilizacijos laida? — Valstybės ir jos plotų permainos — Sienos — Gyventojų skaičiaus permainos — Tautos, raštijos ir kalbos — Sostinė — LDK ženklai — Pinigai — Valdovai ir dinastijos — Žymiausias LDK valdovas — Santvarkos — Administracinė struktūra — LDK regionai — Valstybinė religija ar dešimt konfesijų? — LDK ant Vakarų ir Rytų ribos — Ryčiausias Vakarų kultūros kraštas — Pagonių ir stačiatikių imperija — Pagoniškosios Atlantidos epocha? — Mindaugas sukuria Lietuvos valstybę — Kernavė ankstyvojoje Lietuvos istorijoje — Gediminaičių dinastijos iškilimas — Vilniaus įkūrimas — Lietuvos karyba — Pagonybė - institucinė religija? — Algirdo didvalstybė — Stačiatikiškoji LDK visuomenė — Krėvos sutartis — Epochos paveldo simbolis - Kukaveičio laukas — LDK kelyje link Lenkijos ir Europos — Civilizacinio šuolio epocha — Lietuvos krikštas — Vytauto laikų permainos — Žalgirio mūšis — Vytautas - šventasis valdovas? — Christianizacija ir šv. Kazimieras — Gotika — Lietuvos Metrika ir pirmosios LDK knygos — Reformacija — Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija — Liublino unija ir jos epochos paveldas — Abiejų Tautų Respublikoje ir Baroko Europoje — Pramiegota Baroko epocha? — LDK Baroko Europoje — Abiejų Tautų bajorų Respublika — Vilniaus universitetas — Ryčiausio ir šiauriausio baroko šalis — Gaonas ir „Šiaurės Jeruzalė“ — Apšvieta ateina į LDK — Gegužės 3-iosios konstitucija ir Tarpusavio įsipareigojimas — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos sunaikinimas — LDK idėjos likimas — LDK carų valdžioje — LDK atkūrimo projektai — Romantinė LDK nostalgija —Vilnius - lenkų kultūros sostinė? — LDK idėjos naikinimas — Pirmosios LDK paveldo dalybos — LDK paveldo nacionalizacijos nacionalizmų epochoje — Politinės ir karinės LDK erdvės dalybos — Lietuva atsisako Vilniaus: LDK idėjos pabaiga? — Atminčių dalybos — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos testamentai — LDK paveldas ir jo prasmės — LDK paveldo išdraskymas ir išsibarstymas — Kultūriniai ryšiai kaip LDK paveldo dalis — LDK paveldo nacionalizacija: Lenkija — LDK paveldo užmarštis: Ukraina — Vargas dėl „Lietuvos, kuri pas mus“: Baltarusija — LDK paveldo lituanizacija: Lietuva — Naujas LDK paveldo aktualizavimas — LDK ir Lietuvos Tūkstantmetis — P. S. Viskas iš vargo dėl Vilniaus... — LDK atminčių ir šešėlių viešpatijoje — Summary.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Barokas / Baroque; Civilizacinis šuolis; Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Krikštas; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Sostinė; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje studijoje taikant šiuolaikines istorijos ir kultūros teorijas (atminties vietų, didžiųjų naratyvų ir istorinės sąmonės), apibendrinami LDK istorijos tyrimai ir mažieji naratyvai, atrenkant juose iškeltus fenomenus, lemtingus įvykius, asmenybes. Siekiama padėti pagrindą šiuolaikinės lietuviškos tapatybės tyrimams ir rekonstrukcijos bandymams, kuriuose veikia kaip veiksnys LDK istorinė atmintis. Tai reiškia, kad LDK istorijai pažinti naudojamas naujas istorinės sąmonės daugiaperspektyvumo principas. LDK kultūros paveldo aktualizavimas yra svarbus tiek kuriant naują atvirą ir europietiška Lietuvos tapatybės modelį, tiek ieškant civilizuotų santykių ir dialogo su Lietuvos etninėmis mažumomis, savo istoriją kildinančiomis iš LDK epochos. Knygoje atskleidžiama LDK istorija nuo jos pagoniškų ištakų iki sunaikinimo 1795 m., pateikiamas LDK idėjos likimas vėlesniais Lietuvos istorijos laikotarpiais, jos paveldo situacija šiandien Ukrainoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje. Knygoje naudojama nauja ikonografinė medžiaga. Nauji tyrimai gali padėti Didžiojo naratyvo korekcijai arba daugiaperspektyviam naratyvui formuoti.

ENThe scientific study refers to modern theories of history and culture (memory places, master narratives and historical consciousness) to generalise the research and small narratives of the history of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) by selecting the phenomena, fatal events and personalities from them. It seeks to lay a foundation for the research and attempts of reconstruction of modern Lithuanian identity, in which the GDL historical memory is a factor. This means that the new principle of multi-perspective historical consciousness is used for knowing the GDL history. Actualisation of the GDL cultural heritage is important for both the creation of a new, open and European model of Lithuanian identity and the search for civilised relations and a dialogue with Lithuanian ethnic minorities who relate their history to the GDL epoch. The book reveals the GDL history from its Pagan source until destruction in 1795 and presents the fate of the GDL idea during the later periods in Lithuanian history, its current heritage situation in Ukraine, Poland and Belarus. The study uses new iconographic material. The new research might help to correct the master narrative or form a multi-perspective narrative.

ISBN:
9789955336327; 9788311130166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28533
Updated:
2022-06-06 10:42:44
Metrics:
Views: 98    Downloads: 11
Export: