Lietuva pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1900 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1900 m
Editors:
Misiūnas, Remigijus, parengė, įžanga [edt, aui]
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus : 2006.
Pages:
311 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Pasaulinė paroda; Paryžius; World Fair; Paris; Lithuania.
Contents:
Įžangos žodis — Lietuviai Paryžiaus pasaulinėje parodoje — Amžininkai apie Paryžiaus parodą — Lietuvių ekspozicijos pasaulinėje Paryžiaus 1900 m. parodoje rėmėjai — Suskaita arba statistika visų lietuviszkų knygų atspaustų prusùse nû 1864 metų iki pabaigai 1896 metų — Priedas prie statistikos. Lietuviškų knygų atspaustų prūsuose nuo 1864 m. iki pabaigai 1899 m. — Suskaita arba statistika visų lietuviszkų knygų atspaustų Amerikoj nuo pradžios lietuviszkos Amerikon emigracijos iki 1900 — Catalogue des livres lithuaniens imprimes de 1864 a 1899.
Keywords:
LT
Paryžius; Parodos / Exhibitions.
EN
Paris; World Fair.
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojamas lietuvių dalyvavimas 1900 m. pasaulinėje Paryžiaus parodoje, pateikiami amžininkų pasakojimai apie ją ir to meto archyviniai dokumentai. Lietuvių paroda Paryžiuje tebelaukia savo tyrinėtojų, o ši knyga buvo sumanyta kaip viena priemonių padėti jiems ir visiems, besidomintiems spaudos draudimo epocha. Pagrindinis siekis yra noras padaryti prieinamais plačiajai visuomenei specialiai parodai parengtus ir išleistus to meto leidinius. Jų išlikę egzemplioriai saugomi didžiosiose Lietuvos bibliotekose ir muziejuose, tad prieinami nedaug kam. Taip pat pateikiami atsiliepimai apie parodą to meto spaudoje, rėmėjų sąrašai ir iliustracijos (nuotraukos perspausdinamos iš albumo Lietuva Pasaulinėje Paryžiaus parodoje, dokumenų faksimilės - iš Paryžiaus parodos komiteto archyvo, saugomo Vilniaus universiteto bibliotekoje). Šie tekstai, išskyrus katalogus ir rėmėjų sąrašus, skelbiami sudabartinus rašybą ir skyrybą. Kartu trokšta, kad ši knyga taptų nedideliu priminimu apie tuos tūkstančius lietuvių Lietuvoje, Rytų Prūsijoje ir JAV, kurie viskuo, kuo tik galėjo, prisidėjo prie lietuvių ekspozicijos surengimo Paryžiuje, prie vieno pirmųjų ryškių žingsnių ilgame kelyje grąžinant lietuvių tautą į tarptautinę areną. Nedideliu priminimu laukiant deramo paminklo.

ISBN:
9955699248
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69948
Updated:
2020-04-23 19:59:54
Metrics:
Views: 87
Export: