XIX a. pab.–XX a. pr. dvižodžiai sudėtiniai pavadinimai su pagrindiniu dėmeniu „liga“ ir būdvardžiu reiškiamais priklausomaisiais dėmenimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX a. pab.–XX a. pr. dvižodžiai sudėtiniai pavadinimai su pagrindiniu dėmeniu „liga“ ir būdvardžiu reiškiamais priklausomaisiais dėmenimis
Alternative Title:
Two-word composite names of late 19th – early 20th century with "liga" as head element and dependent elements expressed by adjectives
In the Journal:
Terminologija. 2020, 27, p. 233-257
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Medicina; Terminas; Dvižodis sudėtinis pavadinimas; Ligos pavadinimas; Pagrindinis dėmuo; Priklausomasis dėmuo; Medicine; Term; Two-word composite name; Name of disease; Head element; Dependent element.
Keywords:
LT
Dvižodis sudėtinis pavadinimas; Medicina; Pagrindinis dėmuo; Priklausomasis dėmuo; Sveikata / Health; Terminas.
EN
Dependent element; Head element; Medicine; Name of disease; Term; Two-word composite name.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami XIX a. pab.–XX a. pr. populiarinamojoje medicinos spaudoje (knygose, knygelėse, laikraščių ir kalendorių straipsniuose) vartoti dvižodžiai sudėtiniai pavadinimai su pagrindiniu dėmeniu liga ir būdvardžiu reiškiamais priklausomaisiais dėmenimis. Aiškinamasi, kokiais reikšminiais aspektais priklausomieji dėmenys apibūdina pagrindinį dėmenį liga ir kokios tų dėmenų raiškos ypatybės. Pagrindinis dėmuo liga priklausomojo dėmens gali būti apibūdinamas įvairiais reikšminiais aspektais – pagal šiojo sąsają su nematerialiais (dažniausiai) (laiku, reiškimosi pobūdžiu ir kt.) ir materialiais (retai) (organizmu, organizmo skysčiu, organu ir kt.) dalykais. Priklausomieji dėmenys reiškiami paprastaisiais, įvardžiuotiniais ir išvestiniais (daugiausia) būdvardžiais. Mažumos dvižodžių sudėtinių pavadinimų su pagrindiniu dėmeniu liga priklausomieji dėmenys įvardija rūšines sąvokas – žymi būdingąją ypatybę ir yra laikytini tikraisiais terminais. Didumos jų tie dėmenys žymi laikinąją ypatybę ir laikytini apibūdinamaisiais žodžių junginiais. [Iš leidinio]

ENThe article sets out to analyse two-word composite names with liga as the head element and dependent elements expressed by adjectives, which were used in the medical press of the late 19th century–early 20th century written in popular scientific style (books, booklets, newspaper and calendar articles). It attempts to determine by which semantic aspects dependent elements describe the head element liga and what specific features of expression of these elements are. The dependent element may describe the head element liga by various semantic aspects – by the latter’s association with some non-material (usually) (time type of manifestation, etc.) and material (rarely) (organism, body liquid, organ, etc.) matter. Dependent elements take the form of simple, pronominal and derivative (in most cases) adjectives. In rare cases the dependent elements of the composite names with the head component liga indicate superordinate concepts – they mark a general specific feature and should be considered proper terms. In most cases dependent elements specify a temporary quality and should therefore be considered descriptive word phrases. [From the publication]

DOI:
10.35321/term27-10
ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91125
Updated:
2021-02-23 20:29:29
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: