Asocialaus vaikų elgesio prielaidos mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asocialaus vaikų elgesio prielaidos mokykloje
Alternative Title:
Assumptions of asocial children's behavior at school
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2002, Nr. 2 (2), p. 24-37
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Jaunimas / Youth; Mokykla / School; Vaikai / Children; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTAsocialus elgesys – nusikalstamumas, bėgimas iš mokyklos ir namų, narkotinių medžiagų vartojimas, savižudybė – yra skirtingi tos pačios krizinės situacijos, kurioje atsidūrė vaikas, sprendimo būdai. Straipsnyje įvardijamos dvi pagrindinės asocialaus vaikų elgesio priežastys: 1) vaikų orientacija į tam tikras socialinės sistemos vertybes, pavyzdžiui, sėkmę ir prestižą; 2) vertingų emocinių ryšių poreikis. 1995 ir 1998 metais Lietuvoje apklausta daugiau kaip 1800 moksleivių (7–9, 12–14 ir 16–18 metų) siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie jų teisių reikšmę ir įgyvendinimą mokykloje, svarbiausias teises, nediskriminavimo principo pažeidimus mokykloje, mokinių ir mokytojų lygiateisiškumą. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos mokyklose vaikai labiausiai stokoja emocinio saugumo, pagarbos nuomonei, galimybės būti su mylinčiais ir jais besirūpinančiais žmonėmis. Pagrindinėmis aktualijomis mokykloje vaikai laiko bendravimo su mokytoju kokybę ir su mokslu susijusius klausimus. 72 proc. Lietuvos moksleivių mokykloje mato diskriminacijos apraiškų. Diskriminacijos pagrindu laikoma bloga vaikų socialinė ir turtinė padėtis ir vyraujančių grožio, gabumų, elgesio standartų neatitikimas. Situacija liudija, jog mokyklos aplinka palanki formuotis vaikų, ypač iš probleminių šeimų, asocialiam elgesiui. Esant tokiai situacijai ypatingas vaidmuo vykdant asocialaus vaikų elgesio prevenciją tenka socialiniam darbuotojui.Reikšminiai žodžiai: Asocialus vaikų elgesys; Delikvencija; Delinkvencija; Diskriminacija; Jaunimo vertybės; Mokykla; Vaiko sėkmė; Vaikų teisės; Vaikų teisės, vertingi emociniai ryšiai; Vertingi emociniai ryšiai; Asocial behaviour of children; Child`s success; Children`s rights; Childrens rights; Childs successs; Delinquency; Deliquency; Discrimination; School; Valuable emotional bonds; Youth values; Yuoth values.

ENAsocial behaviour is criminal activities, running from school or home, use of narcotic substances, suicide. These are different ways of solutions of critical situations a child may face. The article names two main reasons for children’s asocial behaviour: children’s orientation to virtues of a certain social system, for example, success and prestige; 2) the need for valuable emotional links. A total of 1800 children aged 7–9, 12–14 and 16–18 were questioned in Lithuania in 1995 and 1998 in order to find out their opinion about the significance of their rights and implementation thereof in school, about the key rights, violations of the principle of non-discrimination in schools, and the equal rights teachers and students have. The results of the research showed that in Lithuanian schools children usually lack emotional security, respect for their opinion, and possibility for being with people they love. Children think that the quality of communication with teachers and issues related to their studies are the most relevant issues. 72% of Lithuanian students observe various expressions of discrimination in schools. They believe that discrimination is based on children’s social and material position as well as on children’s inconsistency with standards of beauty, skills and behaviour. This situation proves that such an academic environment is favourable for the formation of asocial behaviour among children, especially among children from problematic families. With such a situation prevailing, social workers perform a significant role in the prevention of children’s asocial behaviour.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34527
Updated:
2018-12-17 11:03:23
Metrics:
Views: 73    Downloads: 38
Export: