Globalization challenges and environment dynamics

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Globalization challenges and environment dynamics
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Prekybos politika / Trade policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami atsakymai į globalinių iššūkių aplinkos problemas, tokias kaip politiniai, teisiniai, konkurenciniai ir aplinkos veiksniai, kurie veikia verslo įmonių galimybes ir šalies ekonomikos augimą bei plėtrą. Svarbu nustatyti pagrindinę pokyčių varomąją jėgą, kuri yra globalūs veiksniai galintys paveikti pramonės sektoriaus ar rinkos struktūrą. Pokyčių varomosios jėgos tyrimas pabrėžia sėkmingos konkurencijos globalioje aplinkoje galimybes. Teoriniai globalizacijos varomųjų jėgų aspektai, pagrįsti pristatomu modeliu, pateikia globalias perspektyvas verslo įmonėms. Lietuvos prekybos tendencijų analizė rodo didėjančią užsienio prekybos svarbą Lietuvos verslo įmonių augimo perspektyvoms globalioje aplinkoje.Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Aplinka; Poveikis; Tarptautinė prekyba.

ENThe article provides answers to global environmental challenges, such as political, legal, competitive and environmental factors affecting business opportunities and national economic growth and development. It is very important to identify the underlying driving force behind all changes, which is a global factor that may affect structure of industrial sector or market. Research into the driving force of changes underlines opportunities for a successful competition in global context. Theoretical aspects of globalisation driving forces, based on the model presented in the article, provide global prospects for business undertakings. Analysis of trends of Lithuanian trade shows the significance of foreign trade to the growth potential of Lithuanian business undertakings in global context.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/724
Updated:
2013-04-28 15:21:05
Metrics:
Views: 18
Export: