Globalisation processes and their impact for lithuanian economic growth and development.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Globalisation processes and their impact for lithuanian economic growth and development
In the Journal:
Vadyba [Vilniaus universitetas]. 2005, Nr. 1 (9), p. 72-76
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTSpartėjantys verslo aplinkoje pokyčiai iškelia būtinybę naujai suvokti ekonomikos plėtrą ilgalaikėje perspektyvoje ir įvertinti sparčiai pasireiškiantį rinkų globalizavimą. [...] Analizuojant globalizacijos apibrėžimų įvairovę, galima pastebėti, kad vienijantis dalykas yra tai, jog globalizacijos procesų, kurie yra skatinami augančių rinkos poreikių, mažėjančių prekybos barjerų tarp nacionalinių ekonomikų, varomoji jėga yra globali ekonomika. Todėl neišvengiamai tenka aiškinti ir analizuoti tokias globalizacijos varomąsias jėgas kaip rinkų globalizavimas, vyriausybės politikų globalizavimas, sąnaudų globalizavimas, konkurencijos globalizavimas ir kt. Intensyvėjančios globalizacijos sąlygomis išryškėja, jog globalizacijos varomosios jėgos yra daugybės veiksnių derinys, kuris priverčia verslus paspartintai reaguoti į išorėje esančias palankias verslo augimo galimybes, ypač tokias, kaip didėjantį ekonominių ryšių liberalizavimą. [...] Lietuvos mažos ir vidutinės įmonės globalios plėtros procesuose ypač yra priklausomos nuo užsienio prekybos kaip vienos iš svarbiausių globalizacijos varomųjų jėgų. Dabartinės tendencijos rodo, kad, nežiūrint į mažą vietinę rinką, didėjantis ekonominių ryšių liberalizavimas sąlygoja spartų eksporto ir importo apimčių augimą. Globalizacijos varomosios jėgos leido Lietuvos įmonėms išplėsti eksporto rinkas, pagerinti technologijas ir pasiekti aukštesnį efektyvumą. Todėl globalios ekonomikos sąlygomis reiktų siekti ne vien trumpalaikių konkurencinių pranašumų, bet spręsti ilgo laikotarpio konkurencingumo didinimo globaliose rinkose problemas, savalaikiai ir tinkamai reaguojant į globalizacijos varomąsias jėgas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Globalizacija; Globalisation process; Influense of globalisation on Lithuanian economy.

ENThe article offers a discussion focusing on the concept of globalization discussed from different perspectives on the global scale. The fundamental elements of the global business drivers, which identify where domestic, multinational, global companies and countries can benefit most from globalization processes likely to affect the future development perspectives are presented. Special attention is given to understanding globalization as a bundle of processes rather than an end-state. The importance of the Index of Economic Freedom for globalization is discussed on an example of empirical research of the Baltic States, highlighting the Lithuanian positive movements. The current Lithuanian competitive position depends on the capabilities to seize the opportunities offered by globalization and to utilize its core competences in strategic decision-making, leading to the economic development and growth. The methods that were used while preparing the article were analysis of scientific literature, logical analysis of economic indicators, and modeling. [From the publication]

ISSN:
1822-3133
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4106
Updated:
2018-12-17 11:38:31
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: