Lietuvių kalbos daiktavardžio fleksijų sistemos produktyvumas ir kaita (nuo bendrinės rašomosios kalbos formavimosi laikų)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos daiktavardžio fleksijų sistemos produktyvumas ir kaita (nuo bendrinės rašomosios kalbos formavimosi laikų)
Alternative Title:
Productivity and alteration the change of Lithuanian noun inflectional system
In the Journal:
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTDiachroninei linksniavimo tipų produktyvumo analizei pasirinktas pirmasis visuomeninis lietuvių žurnalas lotyniškaisiais spaudmenimis „Aušra“. Pastebėta, kad net ir vienai linksniuotei priklausančios paradigmos, besiskiriančios tik minkštumo ženklu, gali būti skirtingo produktyvumo (-aš, -ias); dažnai daiktavardžių perėjimas į produktyvesnes paradigmas vyksta tos pačios linksniuotės viduje (-iš, -ys, -aš). Linksniavimo tipų produktyvumas susijęs su žodžių daryba. Kai kurių paradigmų produktyvumas nulemtas priesaginių daiktavardžių gausos (-ė, -a, -ias). Bendrinės kalbos formavimosi metu priesaginių daiktavardžių fleksijos dar buvo nestabilios. Tai rodo net trys paradigmos: -ė, -a, -ias, kurių produktyvumas kinta dėl priesaginių daiktavardžių fleksijų įvairavimo. Produktyviausios linksniuotės – vyriškosios giminės (i)a ir moteriškosios giminės (i)o. Produktyviausia paradigma: -iš, -ys; produktyvios: -aš, -a, -ia; mažiau produktyvios: -ias, -ė, moteriškosios giminės -iš; neproduktyvios: -ins, -us, vyriškosios giminės -iš. Lietuvių kalbos fleksinė sistema paprastėja. Bendrinės kalbos formavimosi laikotarpiu produktyviomis buvo galima laikyti moteriškosios giminės paradigmas -ė ir -iš. Tačiau jau XIX a. antroje pusėje paradigma -ė prarado daug jai priklausiusių daiktavardžių. Moteriškosios giminės paradigma -iš buvo produktyvi dar XX a. antroje pusėje, tačiau dabar jos produktyvumas ima mažėti. Neproduktyvių paradigmų -no, -us ir vyriškosios giminės paradigmos -iš daiktavardžiai jau bendrinės kalbos formavimosi metu dažnai vartojami su produktyvesnių paradigmų fleksijomis.Reikšminiai žodžiai: Daiktavardis; Daiktavardžių linksniavimas; Diachroninė kaita; Fleksijų sistema; Fleksinės klasės; Giminė; Paradigma; Produktyvumas; Diachronic changes; Gender; Inflectional classes; Inflectional system; Nominal declension; Noun; Paradigm; Productivity.

ENIn the paper, the productivity of the Lithuanian noun inflectional classes and diachronic changes of productivity, are discussed. For the analysis changes of inflectional paradigms examples from the first Lithuanian newspaper "Aušra" (1883) have been used. The analysis of the Lithuanian noun inflectional classes and their productivity allowed for the following conclusions: 1) the most productive paradigm is paradigm -is /-ys; 2) other productive paradigm are: paradigm -as, paradigm -a, paradigm -ia; 3) the less productive paradigm are: paradigm -ias, paradigm -ė, paradigm -is (feminine). The paradigm -ė is unstable. The paradigm -is of feminine gender was productive at the end of the 19th century. Today this subclass has been losing its own productivity; 4) the unproductive paradigms are: paradigm -ins, paradigm -us, paradigm -is (masculine), paradigm -no The analysis of the Lithuanian noun inflectional productivity shows that the Lithuanian nominal declension has been changing, and rich inflectional morphology becomes simpler. [From the publication]

ISSN:
2029-1515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17524
Updated:
2013-04-28 18:41:43
Metrics:
Views: 89
Export: