Winter's law and etymologies, with special reference to Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Winter's law and etymologies, with special reference to Lithuanian
Alternative Title:
Winterio dėsnis ir etimologijos, ypač atsižvelgiant į lietuvių kalbą
In the Journal:
Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 2, p. 201-218
Keywords:
LT
Slavų kalbos / Slavic languages; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, palaikančiame Winterio dėsnio svarbą baltų ir slavų kalbų etimologijoms, aptariama grupelė lietuvių kalbos comparanda. aptiktų Mallory'o ir Adamso veikale Encyclopedia of Indo-European culture, ir pateikiama alternatyvių etimologijų, paremtų šio dėsnio taikymu. Be to. pabrėžiamas produktyvios baltų darybinės apofonijos vaidmuo aiškinant akivaizdžias Winterio dėsnio išimtis, tokias kaip lie. ligà. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etimologija; Winterio dėsnis; Darybinė apofonija.

ENThe article, supporting the importance of Winter law on etymologies of the Baltic and Slavic countries, discusses a group of Lithuanian comparands found in the Encyclopedia of Indo-European Culture by Mallory and Adams, and deliveres alternative etymologies on the basis of the application of the law mentioned. In addition, the article highlights the role of productive compositional Baltic apophony discussing such obvious exceptions of Winter law as Lithuanian “ligà”.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16485
Updated:
2018-12-20 23:17:22
Metrics:
Views: 38
Export: