Esminiai socialiniai įgūdžiai ir jų vertinimas (remiantis sporto pedagogų tyrimo duomenimis)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Esminiai socialiniai įgūdžiai ir jų vertinimas (remiantis sporto pedagogų tyrimo duomenimis)
Alternative Title:
Assessment of basic social skills (based on the data of the research of sport pedagogues)
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2004, Nr. 11-12, p. 197-201
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pedagogo profesija, pedagogų rengimas, socialiniai įgūdžiai; Socialiniai įgūdžiai, sporto pedagogas; Social skills; Sport educator; Teacher profession, teacher training, social skills.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Socialinis ugdymas / Social education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTPedagogo profesija reikalauja ne tik aukšto profesinių žinių ar gebėjimų lygio, bet ir socialinių įgūdžių, galinčių skatinti harmoningos ugdytinio asmenybės tapsmą. Siekiant apibrėžti esminius socialinius įgūdžius ir pagrįsti jų vertinimo būdą, buvo atlikta mokslinės literatūros analizė ir būsimųjų sporto pedagogų apklausa. Esminiai socialiniai įgūdžiai gali būti suskirstyti į dvi grupes: emocinę – nežodinę ir socialinę – žodinę. Kiekvienai šių sričių priklauso informacijos siuntimas, priėmimas ir bendravimo kontrolė. Skirtini šie socialiniai įgūdžiai: emocinis ekspresyvumas, emocinis jautrumas, emocinė kontrolė, socialinis ekspresyvumas, socialinis jautrumas, socialinė kontrolė. Metodikos vidinį validumą rodo gauti Cronbach’o alfa koeficientai šešioms skalėms (nuo 0,76 iki 0,88). Metodikos patikimumą rodo tarp dviejų tyrimų statistiškai patikimos koreliacijos, kurios yra nuo 0,83 iki 0,91 (p <0,01). Straipsnyje atskleistas požiūris į esminius socialinius įgūdžius gali praplėsti mūsų socialinės sąveikos raidos sampratą ir padėti atskleisti pagrindinius veiksnius, sąlygojančius tarpasmeninių santykių sėkmę. Asmenims, kurie apibūdinami kaip empatiški ar intuityvūs, būdingas esminių socialinių įgūdžių derinys. Intuicija gali būti interpretuojama kaip socialinis jautrumas, o empatija gali būti apibūdinama kaip emocinio ir socialinio jautrumo išraiška. Kadangi esminiai socialiniai įgūdžiai yra įgyti automatizuoti gebėjimai, žmonės gali išsiugdyti ir sustiprinti šiuos įgūdžius. Vadinasi, esminių socialinių įgūdžių lavinimas turėtų veikti asmenybės socialinį elgesį.

ENFollowing recent developments in the measurement of individual differences in social skills, we proposed a conceptual framework for defining and assessing basic social skills. Preliminary testing resulted in the development of a 24-item measure of six basic dimensions of social skills, called the Social Skills Inventory. The Basic Social Skills in our framework are termed: Emotional Expressivety, Emotional Sensitivity, Emotional Control, Social Expressivety, Social Sensitivity, Social Control. The Social Skills Inventory was generated after providing an exploratory survey at the Lithuanian Academy of Physical Education. The investigation was organised in two stages. In April 2000 139 future sport pedagogues of the Faculty of Pedagogy, Lithuanian Academy of Physical Education, were tested. In May the same investigation was repeated with the same students. In general, 136 future pedagogues returned back the questionnaires. The Social Skills Inventory demonstrated internal validity and test-retest reliability. Coefficient alpha for the Social Skills Inventory scales, which were derived from a sample 139 students, ranged from 76 to 88. These coefficients demonstrated a high internal consistency of all scales. The test-retest correlation's ranged from .83 to .91 (all p<01). [From the publication]

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33442
Updated:
2018-12-17 11:25:42
Metrics:
Views: 80    Downloads: 24
Export: