Pradinių klasių mokinių savikontrolės žinių ir gebėjimų raiška fizinio aktyvumo požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokinių savikontrolės žinių ir gebėjimų raiška fizinio aktyvumo požiūriu
Alternative Title:
Expression of primary school pupils' self-control knowledge and abilities in the context of physical activity
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2010, Nr. 2 (77), p. 31-40
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aktyvi fizinė veikla; Gebėjimai; Pradinės klasės; Savikontrolė; Savikontrolės gebėjimai, socialiniai įgūdžiai, aktyvi fzinė veikla, pradinės klasės; Socialiniai įgūdžiai; Abilities; Ability; Physical activity; Primary school; Self-control.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti pradinių 3-4 klasių mokinių fizinės savikontrolės žinių ir gebėjimų raišką fizinio aktyvumo požiūriu. Tyrimas atliktas 2009 m. Klaipėdos miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų pradinėse klasėse. Tiriamųjų kontingentų sudarė: 99 trečių, ketvirtų klasių mokiniai, iš kurių 59,6% mergaičių ir 40,4% berniukų. Atliekant tyrimą buvo siekiama įvertinti 3-4 klasių mokinių fizinės savikontrolės žinias lyties požiūriu; nustatyti, ar skiriasi mergaičių ir berniukų savikontrolės samprata; įvertinti savikontrolės gebėjimą raiškos sąlygas. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė; anketinė apklausa; atliekant matematinę statistiką taikyta Kronbacho alfa (Cronbach ) koeficiento skaičiavimas, Spirmeno (Spearman) ranginė koreliacija, Stjudento t (Student t) ir x2 kriterijai. Remiantis Lietuvos kūno kultūros ženklo programa „Augti ir stiprėti“ (2004) bei R. E. Riggio ir H. S. Friedman (1983) socialinių įgūdžių aprašu, skirtu emocinei ir socialinei kontrolei įvertinti, sudarytas savikontrolės vertinimo klausimynas. Atlikus tyrimą nustatyta, kad pradinių klasių mokiniai neturi susiformavusios aiškios savikontrolės sampratos ir gebėjimų save kontroliuoti – jų savikontrolės samprata yra chaotiška, nenuosekli.3-4 klasių mokinių fizinės savikontrolės žinios lyties požiūriu statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Daugiau nei du trečdaliai mokinių turėjo žinių apie pulsą, normalią žmogaus kūno temperatūrą, kraujospūdį, greitumo ir šoklumo fizines ypatybes. 84,7% mergaičių ir 92,5% berniukų nežinojo, kiek laiko per parą jie turėtų praleisti fiziškai aktyviai, kad būtų sveiki. Daugiau nei pusei mergaičių ir daugiau nei pusei berniukų trūko žinių apie pulso ir kvėpavimo dažnį per minutę. Statistiškai reikšmingai lyties požiūriu skyrėsi nuomonė, kada mokiniams blogiausiai sekasi save kontroliuoti. Mergaitės linkusios manyti, kad joms blogiausiai sekasi save kontroliuoti, kai jas įskaudina, įžeidžia (p <0,05) ir tokiomis situacijomis, kai jų nesupranta (p <0,05). Berniukams sunkiausia kontroliuoti emocijas, kai kitiems sekasi, o jiems nepavyksta atlikti užduoties. [...]. [Iš leidinio]

ENAim of the research was to evaluate the expression of primary school pupils’ self-control knowledge and abilities. The tasks of the research were the following: to evaluate the-4th form pupils' knowledge of physical self-control in terms of gender; to establish whether the girls and boys’ understanding of self-control differs; to evaluate conditions for the expression of self-control abilities. Research methods: analysis of research literature, survey by means of questionnaires, mathematical statistics (Cronbach Alpha, Spearman’s rank correlation coef_ cient, Student t test and x2 analysis).The questionnaire of self-control evaluation was designed on the basis of the programme To Grow and Strengthen Lithuanian Physical Education, as well as Riggio and Friedman’s (1982, 1983) Social Skills Inventory for Emotional Control and Social Control. The research was conducted in the primary forms of Klaipėda city and district comprehensive schools in January 2009. The sample of the survey was 99 pupils of the 3rd and 4th forms, including 59.6% of girls and 40.4% boys. It was established that the populations of boys and girls were homogeneous in terms of their view to self-control, therefore, it was possible to further compare the answers of the respondents.The differences in the knowledge of physical self-control of the 3rd-4th formers in terms of gender were not statistically significant. The majority of pupils had sufficient knowledge about the pulse, the normal temperature of the human body, blood pressure, and the characteristics of speed and jumping ability, therefore, they were able to give correct answers. Most mistakes were made in the answers to the questions about the norms of physical activity recommended for their age, stamina, pulse rate and frequency of breathing per minute, as more than half of the respondents indicated incorrect answers to these questions. The pupils of primary school did not have a clear understanding of self-control; their understanding was rather chaotic and inconsistent. The pupils intuitively understood self-control as an ability to control themselves or their anger; however, few of them understood that the ability to notice their condition, fatigue, to follow the changes of their bodies, or to evaluate their pulse at rest and during the lessons of physical education also made an important part of physical self-control. Consequently, the 3rd and 4th formers lacked knowledge about self-control and its practice. The girls’ and boys’ opinions on when they were least able to control themselves were statistically significant. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26223
Updated:
2021-02-25 09:59:50
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: