Pradinių klasių mokinių (10–11 metų mergaičių ir berniukų) fizinės savikontrolės gebėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokinių (10–11 metų mergaičių ir berniukų) fizinės savikontrolės gebėjimai
Alternative Title:
Self-control abilities of the 10 -11 year old schoolchildren (boys and girls)
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 1 (63), p. 34-39
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Fiziniai gebėjimai; Gebėjimai; Pradinių klasių mokiniai; Savikontrolė; Ability; Physical skills; Primary school pupils; Self-control.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti 10–11 metų mokinių savikontrolės gebėjimų raišką fizinio aktyvumo kontekste. Tyrimas atliktas 2009 m. Klaipėdos miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų pradinėse klasėse. Tiriamųjų imtis: 10–11 metų mokiniai (n = 99), iš jų 59 mergaitės ir 40 berniukų. Taikyti tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė; anketinė apklausa; matematinė statistika (Cronbacho alpha, Spearmano ranginė koreliacija, Studento t ir χ2 kriterijai). Sudarytas savikontrolės vertinimo klausimynas fizinei, emocinei ir socialinei kontrolei įvertinti. Nustatyta silpna tendencija, kad: elgesio taisykles žinantys ir jų besilaikantys vaikai iš esmės dažniau yra kantrūs (p <0,01); linkę optimistiškai mąstyti vaikai dažniau geba susitvarkyti su iškylančiais sunkumais (p <0,001); tvarkingi mokiniai iš esmės dažniau yra kantrūs (p <0,01); drąsūs mokiniai dažniau ryžtingesni (p <0,001); esminis koreliacinis ryšys nustatytas tarp lyties ir elgesio taisyklių žinojimo bei jų laikymosi (p <0,001). Savikontrolės gebėjimų raiškai vertinti taikyta savikontrolės elgesio modelių skalė (Cronbacho alpha 0,716) parodė, kad egzistuoja savikontrolei reikšmingų asmeninių savybių ir savikontrolės elgesio modelių ryšys. Mergaitės ir berniukai skirtingai suvokia sąlygas, kuriomis jiems sunkiausiai sekasi save kontroliuoti. Mergaitės linkusios manyti, kad joms blogiausiai sekasi save kontroliuoti, kai jas įskaudina, įžeidžia (p <0,05), ir situacijose, kai jų nesupranta (p <0,05). Berniukams sunkiausia kontroliuoti emocijas, kai kitiems sekasi, o jiems neišeina atlikti užduoties.Nors maždaug pusė 10–11 metų mokinių gebėjo nustatyti, jog jų pulsas rečiausias gulint, o apie du trečdalius mokinių – įvertinti normalią žmogaus kūno temperatūrą, greitumo ir šoklumo fizines ypatybes, lyginamoji procentinė fizinės savikontrolės gebėjimų testo rezultatų analizė rodo, kad mokiniai stokoja fizinės savikontrolės gebėjimų stebėti, sekti ir koreguoti fizinio ugdymo metu pulso ir kvėpavimo dažnumą, fizinį aktyvumą ir fizinį parengtumą. [Iš leidinio]

ENThe aim of the research was to evaluate the expression of 10—11 years old pupils’ self-control abilities. The research was conducted in the primary grades of Klaipėda city and district comprehensive schools in January 2009. The sample of the surveyed was 99 schoolchildren of the 3rd and 4th grades, including 59,6 % of girls and 40,4 % of boys. Material and methods: analysis of special literature, survey by means of questionnaires, mathematical statistics (Cronbach Alpha, Spearman’s rank correlation coefficient, Student’s t test and χ2 analysis). The questionnaire of self-control evaluation was designed on the basis of the programme „To Grow and Strengthen“ of Lithuanian physical education, as well as Riggio and Friedman’s (1983) Social Skills Inventory for Emotional Control and Social Control. Results. A weak tendency was established to the effect that children, who knew the rules of behavior and observed them, were generally more patient (p <0,01); children who tended to think in an optimistic way were better able to cope with the difficulties they encountered, which was a proof of the ability to control oneself (p <0,001); an essential correlation was established between the gender and the knowledge of the rules and their observation (p <0,001). Conclusions. The scale of the self-control behavior models (Cronbach‘s Alpha 0,716), applied for the evaluation of expression of the self-control ability, demonstrated the existence of personal qualities significant for self-control and the models of self-control behavior.The girls’ and boys’ opinions on when they were least able to control themselves were statistically significant. The girls tended to think that they were least able to control themselves when they were hurt or insulted (p <0,05) or in the situations when they were not correctly understood (p <0,05). The boys found it most difficult to control their emotions when, with others succeeding, they were unable to perform the task. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29034
Updated:
2022-11-07 15:43:47
Metrics:
Views: 11
Export: