Pokyčiai šiuolaikiniame darbo pasaulyje ir mokytojo profesija : pašaukimas, vaidmenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pokyčiai šiuolaikiniame darbo pasaulyje ir mokytojo profesija: pašaukimas, vaidmenys
Alternative Title:
Teaching profession in the context of the present world of work: vocation, roles, professionalism
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2004, Nr. 3, p. 8-17
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTEsame šiuolaikiniame darbo ir profesijų pasaulyje vykstančių permainų, dalyviai, liudininkai. Vykstant šiems procesams, pastebima ir negatyvi pusė, kurioje humaniškos visuomenės utopiją pakeičia ekonomizmas. Kyla klausimai: kaip visa tai, kas vyksta darbo pasaulyje, siejasi su mokytojo profesija? Kokią įtaką darbo pasaulyje vykstantys pokyčiai turi mokytojo profesinei savimonei, veiklai? Kuo tai pasireiškia? Dabartiniai kaitos procesai formuoja “naują žmogų”. Ryškėja tokio žmogaus paveikslas - tai verslininko paveikslas, žmogaus, žiūrinčio į savo gyvenimą kaip į projektą, kurį reikia įgyvendinti, paveikslas. Ryškėja, stiprėja švietimo ir ugdymo tikslų bei uždavinių sąsajos su darbo rinka. Mokytojas verčiamas formuoti “naują žmogų” ir pats tapti panašus į jį - švietimo rinkos dalyvį. Darbo rinka veržiasi į mokyklą, formuojamas mokytojo profesinės savimonės tyrinys, atliepiantis darbo rinkos reikalavimus, į mokytoją žiūrima kaip į švietimo rinkos dalyvį, verslininką. Akcentuojami nauji dalykai mokytojo profesinėje veikloje: sureikšminamas mokytojo veiklos profesionalumas – gebėjimas teikti žinias, orientuotis į mokymo(si) rezultatus, nuvertinamas mokytojo asmenybės profesionalumas, pašaukimas, kaip mokytojo asmenybės savybė, galinti labai prisidėti prie visuminio mokinio asmenybės ugdymo. Nors nevienareikšiškai vertinama besiklostanti mokytojo profesijos situacija ir bandoma išlaikyti klasikinį mokytojo profesijos įvaizdį, vis tik dabarties darbo pasaulio kontekste mokytojo profesijos veiklos profesionalumo ir asmenybės profesionalumo harmonija tampa vis sunkiau pasiekiama. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šveitimo pokyčiai; Pedagoginis pašaukimas; Profesijos; Educational change; Pedagogical vocation; Profession.

ENWe are participants and witnesses of the changes occurring in the modern world of labour and professions. The processes also include a negative side where economism replaces the utopia of a humanistic society. The following questions emerge: How does everything taking place in the world influence the teacher’s profession? What is the influence of the changes upon the teacher’s professional self-awareness and activities? How is it expressed? The current processes of changes shape a “new person”. The picture of such person is as follows – a businessman who views his life as a project that he needs to complete. Links of aims and tasks of education and upbringing with the labour market are also emerging. A teacher is forced to shape the “new person” and become similar to him as participant of the educational market. The labour market is forcing into schools, shaping the content of a teacher’s professional self-awareness to respond to the requirements of the labour market – the teacher is viewed as a participant of the educational market and a businessman. New aspects in a teacher’s professional activities are accentuated, with a focus on professionalism – ability to convey knowledge, focus on results of teaching and learning. The professionalism of a teacher’s personality is downgraded, along with the calling as a teacher’s personal feature that can contribute to universal education of a student’s personality. A harmony between professionalism of activities and professionalism of personality of a teacher is difficult to achieve in the context of today’s labour world.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3310
Updated:
2018-12-20 23:06:00
Metrics:
Views: 45    Downloads: 17
Export: