Organizacinis visuomenės įtikinėjimo tinklas kaip socialinės inžinerijos instrumentas : savanorystės populiarinimo Lietuvoje atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacinis visuomenės įtikinėjimo tinklas kaip socialinės inžinerijos instrumentas: savanorystės populiarinimo Lietuvoje atvejis
Alternative Title:
Organizational network of society's persuasion as a tool of social engineering: the case of volunteer work popularization in Lithuania
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2011, t. 58, p. 24-41
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Europos savanoriškos veiklos metai; Organizacinis įtikinėjimo tinklas; Socialinė inžinerija; Socialinė propaganda; Visuomenės įtikinėjimo organizavimas; Įtikinėjimo tinklas; European year of volunteer activities; Organizational network of persuasion; Social engineering; Social propaganda; Societies persuasion.
Keywords:
LT
Europos savanoriškos veiklos metai; Įtikinėjimo tinklas; Organizacinis įtikinėjimo tinklas; Politinės teisės / Political rights; Socialinė inžinerija; Socialinė propaganda; Visuomenės įtikinėjimo organizavimas; Žiniasklaida / Media.
EN
European year of volunteer activities; Organizational network of persuasion; Social engineering; Social propaganda; Societies persuasion.
Summary / Abstract:

LTSocialinės inžinerijos požiūriu analizuojant Lietuvoje vykstantį Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) populiarinimą, pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija prisiėma koordinatoriaus funkciją ir vykdo tipines socialinės inžinerijos veiklas, užtikrina palankios politinės, teisinės ir ekonominės aplinkos kūrimą ir palaikymą, tuo keisdama ir tobulindama iki tol egzistavusią terpę savanorystei reikštis. Visuomenės įtikinėjimo funkcijos perleidžiamos kitoms organizacijoms. Kaip rezultatas, šalyje formuojasi keli aiškūs savanorystės populiarinimo branduoliai, besitelkiantys apie vienas ar kitas nevyriausybines organizacijas. Nėra fiksuojami aiškūs šių branduolių tarpusavio ryšiai, o tai reiškia, kad savanorystės populiarinimo klausimu NVO ar kitų organizacijų iniciatyvų įgyvendintojai nesiekia bendradarbiauti, o savarankiškai, pagal savo vykdomus projektus, populiarina savanorišką veiklą. Minėti populiarinimo branduoliai yra sudaryti iš tarpsektorinių organizacijų, kurios, įsitraukdamos į tokių socialiai atsakingų projektų vykdymą, siekia sau aktualių tikslų (žiniasklaida padidinti savo auditoriją, verslo įmonės gerinti savo įvaizdį ir pan.). Identifikuoti organizaciniai sektoriai ir nusistovėjusios jų atsakomybės bei funkcijos besiformuojančiame visuomenės įtikinėjimo tinkle daugiausia byloja apie demokratinį įtikinėjimo modelį, kuriam būdinga mažesnė priklausomybė nuo centrinių valdžios institucijų. Toks modelis užtikrina pliuralistinę nuomonių ir komunikacinių žinių raišką.

ENWhen the year 2011 by the European Commission was declared the Year of Volunteer activities, the popularization of such activity became more intensive in Lithuanian society. Up to the March of 2011, various organizations, institutions and private companies from different spheres were involved into the popularization of such idea. All these organizations are participating in such activities because of different motives. All their self-involvement into such activities and interrelations allow us to talk about the organizational network of society's persuasion, which may be understood as a message-sender and whose main function is to popularize intensively volunteer activities in the country. In the article, the aim is to identify the main organizational sectors which are the most active in the communicational implementation of the EU nd Lithuania's social policy decisions (in this case – the popularization of volunteer work). The analysis has revealed the democratic model of society's persuasion. Several clear nuclei of popularising have formed in the country, which concentrate around the different non-governmental organisations performing the projects of popularising, together with organisations of other sectors (the media, private business) or with the EU support. [text from author]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32908
Updated:
2018-12-17 13:06:23
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: